niedziela, 16 lipiec 2017 14:41

Ukraina może eksportować do UE wino i trufle

Wskazano na duży potencjał eksportowy obwodu odeskiego.

Poinformowała o tym zastępca ministra polityki rolnej i żywności ds. integracji europejskiej Olha Trofimcewa w Odessie na wyjazdowym posiedzeniu Rady Promocji Eksportu w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, zawiadamia służba prasowa Odeskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

"Odessa - jeden z liderów rozwoju rolnictwa ekologicznego, i trzeba złapać tę falę. Konsumenci z krajów Unii Europejskiej, Ameryki Północnej, Azji są zainteresowani w imporcie zdrowej i smacznej żywności, która spełnia wysokie standardy jakości. A na Ukrainie jest ponad 400 tys. hektarów gruntów, na których rosną warzywa, owoce, produkujemy artykuły spożywcze. W szczególności w Odessie mają perspektywę eksportową oleju słonecznikowego, mąki, miodu, orzechów. Może być bardzo udany projekt uprawy trufli, a także należy utworzyć klaster winiarzy, aby promować produkty za granicą", - zaznaczyła Trofimcewa.

Jej zdaniem, zagraniczne rynki są również zainteresowane produktami z branży budowy maszyn, lin, kabli, urządzeń chłodniczych, co sprawia, że region Odessy jest jednym z głównych placów dla eksportu.

Z kolei zastępca ministra rozwoju gospodarczego i handlu Ukrainy Natalia Mykolska zaznaczyła, że "wśród obiecujących sektorów jest nie tylko żywność, ale i meble, produkty przemysłu lekkiego, maszyny i części zamienne, technologie usług informacyjno-komunikacyjnych".

"UE to ogromny rynek, gdzie jest około 500 mln konsumentów, którzy mają większą siłę nabywczą, i gdzie, co jest nie mniej ważne, produkty można dostarczać przez porty obwodowe" - dodała Mykolska.

Zastępca przewodniczącego OOAP Switłana Szatałowa zaznaczyła, że według stanu na lipiec bieżącego roku, na rynek krajów Unii Europejskiej dostarcza produkty 11 odeskich firm. "Wśród tych towarów są koncentraty Zakładu Kodymskiego specjalizującego się w sokach i unikatowe produkty "Teletek", cieszące się popularnością wśród konsumentów 30 krajów świata. Jesteśmy gotowi, aby stać się łącznikiem pomiędzy centralnymi urzędami i firmami, dla których wymagane jest wsparcie dla promocji eksportu towarów ", - powiedziała ona.

Trofimcewa również podkreśliła, że eksperci Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego już opracowali strategię eksportową Ukrainy, która pozwoli krajowym producentom znaleźć nowe rynki zbytu i nowych partnerów, a co najważniejsze promować aktualne dla każdego regionu produkty.

 

Praca w Polsce