środa, 09 sierpień 2017 13:15

Na czele „Ukrtranshazu” stanie Polak

Rada nadzorcza „Naftohazu Ukrainy” jednogłośnie zatwierdziła powołanie Pawła Józefa Stańczaka na stanowisko prezesa „Ukrtranshazu”.

Jak zawiadomiła służba prasowa, "»Naftohaz«, jako właściciel 100% udziałów »Ukrtranshazu«, zatwierdzi tę decyzję, zgodnie z wymaganiami regulaminów obu kompanii”, - czytamy w oświadczeniu.

Według danych „Naftohazu”, Paweł Józef Stańczak od ponad 25 lat pracuje w obszarze transportu, dystrybucji i magazynowania gazu. W latach 2003-2004, pracując w PGNiG, Stańczak był odpowiedzialny za oddział funkcji operatora systemu przesyłowego i kształtowania niezależnego operatora systemu przesyłowego Polski Gaz-System SA.

Obecnie Stańczak pracuje jako dyrektor techniczny – jest członkiem zarządu PGNiG Technologie SA oraz jest odpowiedzialny za projektowanie i budowę nowych gazociągów.

„Ukrtranshaz” jest spółką zależną spółki „Naftohaz Ukrainy”, jest odpowiedzialna za dostawę, transport i magazynowanie gazu ziemnego na Ukrainie.

We wrześniu 2016 roku Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy swoim rozporządzeniem zaktualizowało statut „Naftohaz Ukrainy”, biorąc na siebie funkcję zarządzania „Ukrtranshazem”, co wcześniej wchodziło w zakres kompetencji zarządu „Naftohazu Ukrainy”. Później szef „Ukrtranshazu” Ihor Prokopiw oświadczył, że to właśnie on jest inicjatorem przekazania pieczy nad kompanią Ministerstwu Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy. Później premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman uchylił to rozporządzenie.

17 lutego 2017 roku „Naftohaz Ukrainy” zawiesił Ihora Prokopiwa z wykonania obowiązków prezesa „Ukrtranshazu” w związku z naruszeniami, wykrytymi przez audytorów w czasie oficjalnej kontroli rachunków „Ukrtranshazu”. 17 marca Prokopiw został zwolniony z zajmowanego stanowiska. Miesiąc później Prokopiw decyzją Gabinetu Ministrów został mianowany na stanowisko zastępcy ministra energetyki i przemysłu węglowego Ukrainy.

 

Praca w Polsce