sobota, 18 listopad 2017 17:22

NBU rozpoczął przekazywanie bankom zapasów gotówki na przechowywanie

Przekazanie bankom części funkcji NBU pozwoli na stopniowe przejście na model delegowanej organizacji obiegu gotówki.

Narodowy Bank Ukrainy w ramach projektu pilotażowego rozpoczął przekazywanie uprawnionym bankom swoich zapasów gotówki na przechowywanie.

„W ten sposób regulator kontynuuje przekazywanie instytucjom bankowym części swoich regionalnych funkcji”, - czytamy w komunikacie NBU.

Zapasy gotówki NBU będą przechowywane w regionalnych jednostkach organizacyjnych uprawnionych banków, które mogą dostarczać gotówkę regionalnym bankom i odbierać od nich nadmiar gotówki.

Przekazanie bankom części funkcji regulatora pozwoli na stopniowe przejście od częściowo kontrolowanego modelu organizacji obiegu gotówki, który obecnie działa na Ukrainie, do modelu delegowanego, podkreślono w NBU.

Wcześniej Narodowy Bank Ukrainy przeprowadzał wybór banków, które mogą zostać zaangażowane w przechowywania zapasów gotówki NBU. Wcześniej podobny status otrzymały państwowe banki Oszczadbank i PrivatBank.

 

Praca w Polsce