Ze strefy, gdzie trwają wybuchy w magazynach amunicji w pobliżu miasta Bałaklija obwodzie charkowskim, ewakuowano 20 tysięcy ludności cywilnej.
Dział: Ukraina
Rada nadzorcza Narodowej Telekompanii Ukrainy dopuściła do konkursu na stanowisko prezesa zarządu NTU ośmiu kandydatów.
Dział: Ukraina
Irlandzkie tanie linie lotnicze Ryanair nie zamierzają poprzestawać na istniejących już kierunkach lotów – ich liczba może wzrosnąć do 50.
Dział: Ukraina
Rozmieszczenie batalionów grup taktycznych NATO w Polsce nie daje Ukrainie żadnych gwarancji bezpieczeństwa, jednak w sensie wojskowo-politycznym ma pozytywny charakter.
Dział: Polityka
Odgałęzienia międzynarodowej trasy samochodowej ViaCarpatia na Ukrainie będą przebiegały przez obwody: czerniowiecki, lwowski, kijowski, odeski i winnicki.
Dział: Ukraina
Pełny wojskowo-polityczny sojusz Ukrainy i Polski na tym etapie nie może istnieć, ponieważ strona polska posiada już gwarancje bezpieczeństwa zbiorowego.
Dział: Polityka
Wywiad ukraińskiego wydania "Forbes" z kierownikiem projektu „Eurazja” grupy AESMA w ramach materiałów na podstawie wyników X Forum Ekonomicznego „Europa – Ukraina”.
Dział: Publicystyka
Narodowy Bank Ukrainy, biorąc pod uwagę skutki blokady Donbasu, zrewidował poprzednią prognozę wzrostu gospodarczego w 2017 r z 2,8% do 1,9%.
Dział: Ukraina
14% respondentów uważa, że wystarcza im zarobionych pieniędzy.
Dział: Społeczeństwo
Odroczenie przyznania Ukrainie transzy w wysokości 1 miliarda dolarów przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie wpłynie na kurs hrywny.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 523

 

Praca w Polsce