Szef „Ukrawtodoru” Sławomir Nowak opowiedział o podstawowych różnicach między Ukrainą i Polską w zakresie naprawy i konserwacji dróg.
Dział: Ukraina
Państwowa Agencja Dróg Ukrainy widzi potencjał w stworzeniu szybkiego połączenia samochodowego między Gdańskiem i Odessą.
Dział: Ukraina
Na Ukrainie trwa opracowywanie koncepcji rozwoju przestrzennego terenów wzdłuż ukraińskiego-polskiej granicy państwowej, która w przyszłości będzie wcielana na terenie trzech obszarów.
Dział: Ukraina
Kwota 68 mln euro, przyznana przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej na poprawę jakości ukraińskich dróg, nie jest tak duża, jak by się chciało.
Dział: Ukraina
Szacunkowy koszt budowy transgranicznego korytarza GO highway, w którego budowie biorą udział Ukraina i Polska, wynosi około 2 miliardy euro. Taką informację przekazała służba prasowa „Ukrawtodoru”.
Dział: Ukraina
Odgałęzienia międzynarodowej trasy samochodowej ViaCarpatia na Ukrainie będą przebiegały przez obwody: czerniowiecki, lwowski, kijowski, odeski i winnicki.
Dział: Ukraina
Rząd Polski przeznaczył Ukrainie 100 mln euro na poprawę infrastruktury transportowej. Z tej kwoty 68 mln zostanie przekazanych na remont dróg, przekazuje Ukrawtodor.
Dział: Polska
Polski rząd przeznaczył 100 milionów euro na modernizację ukraińskiej infrastruktury transportowej.
Dział: Biznes
Prezes Ukraińskiego Ukrawtodoru zaprzecza informacjom o licznych nieobecnościach w pracy.
Dział: Biznes
Państwowa Agencja Dróg Ukrainy (Ukrawtodor) na ten moment nie ma możliwości emisji dłużnych papierów wartościowych - uważa szef agencji Sławomir Nowak.
Dział: Biznes
Strona 1 z 3

 

Praca w Polsce