Kłusownictwo, nielegalna wycinka lasów i rybołówstwo zagrażają przetrwaniu niektórych z najbardziej znanych gatunków zwierząt i roślin na planecie.
Dział: Swiat
Kijowska Miejska Administracja Państwowa opowiedziała o inicjatywie budowy nowych zakładów zajmujących się przeróbką śmieci.
Dział: Ukraina
Budowa zakładu zagospodarowywania odpadów, zaproponowana przez konsorcjum polskich firm „Eko-Projekt”, tylko częściowo rozwiąże problemy z wywozem śmieci w obwodzie lwowskim.
Dział: Ukraina
W zaistniałej sytuacji z odpadami, budowa nowoczesnego zakładu zagospodarowywania odpadów pozytywnie wpłynie na środowisko w obwodzie lwowskim.
Dział: Ukraina
Według międzynarodowego rankingu krajów Ukraina zajęła 5 miejsce pod względem tempa rozwoju samochodów elektrycznych, pozostawiając w tyle takich liderów, jak Stany Zjednoczone, Japonia i Holandia.
Dział: Ukraina
Na wschodzie Ukrainy istnieje duże ryzyko wycieku substancji chemicznych. Konsekwencje dla zdrowia ludzi i środowiska mogą być katastrofalne.
Dział: Ukraina
Poziom rzek zachodniej Ukrainy ponownie może zostać podniesiony, informuje Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
Dział: Ukraina
Jak zawiadomiła służba prasowa Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, była o tym mowa we wtorek 28 lutego podczas spotkania przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Ołeha Syniutki z szefami polskiej firmy „Węglopol” Krzysztofem Rójem i Wiktorem Laszczykiem.
Dział: Biznes
Minister ekologii i zasobów naturalnych Ukrainy Ostap Semerak podpisał dekret, których wprowadza w kraju moratorium na polowania na łosie na 25 lat.
Dział: Ukraina
Śmieci są wywożone ze wszystkich dzielnic miasta.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 8

 

Praca w Polsce