W 2016 roku 3504 Ukraińców zadeklarowało dochód wynoszący ponad milion hrywien, co w porównaniu z 2015 roku stanowi o 25%, czyli o 1180 osób mniej.
Dział: Ukraina
W ramach odprawy celnej z obniżonymi stawkami podatku akcyzowego w okresie od stycznia do marca 2017 roku złożono dokumenty dotyczące 11,004 tys. używanych importowanych samochodów, a do budżetu wpłynęło 884 tys. hrywien płatności, poinformowano na stronie internetowej Państwowej Służby Fiskalnej (PSF).
Dział: Biznes
20 posłów Parlamentu Europejskiego, którzy są członkami nieformalnej grupy "Przyjaciele europejskiej Ukrainy", wzywają ukraińską władzę do anulowania e-deklaracji dla działaczy społecznych, którzy zajmują się przeciwdziałaniem korupcji.
Dział: Polityka
Europejski komisarz ds. polityki sąsiedztwa Johannes Gan powiedział o niedopuszczalności normy, według której działacze antykorupcyjni i ich kontrahenci mają obowiązek składania e-deklaracji.
Dział: Ukraina
Po oskarżeniu przedstawiciele polityka przez jakiś czas nie udzielali komentarzy.
Dział: Swiat
Rada Najwyższa ratyfikowała konwencję między Ukrainą a Luksemburgiem w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu i oszustwom podatkowym.
Dział: Ukraina
Podejrzenia wobec szefa skarbówki, poprawa sytuacji z ubóstwem, memorandum z MFW i ciekawe fakty.
Dział: Publicystyka
Minister Finansów Ukrainy Ołeksandr Danyluk uważa, że polityka, której przestrzega Państwowa Służba Fiskalna Ukrainy, hamuje wzrost gospodarczy kraju.
Dział: Ukraina
W Mińsku odbył się Marsz zrezygnowanych Białorusinów – masowa akcja przeciwko dekretowi o darmozjadztwie.
Dział: Swiat
Największą liczbę likwidacji działalności gospodarczej prywatnych osób fizycznych odnotowano w obwodzie kijowskim.
Dział: Biznes
Strona 1 z 7

 

Praca w Polsce