Z 1,2 miliona wiz, które Ukraińcy otrzymali w polskich konsulatach, 650 tysięcy to wizy pracownicze.
Dział: Publicystyka
Wśród obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, 94% chciałby ponownie przyjechać tam do pracy.
Dział: Biznes
Liczba Ukraińców, którzy chcą wyjechać do pracy do Rosji, zmniejszyła się czterokrotnie i wynosi 6%.
Dział: Społeczeństwo
Uzbekistan i Polska wyraziły zainteresowanie pomysłem wysyłania uzbeckich migrantów zarobkowych do tego europejskiego kraju.
Dział: Polityka
Proponowane przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zmiany do ustawy „O promocji zatrudnienia” przewidują limity na sezonowe zatrudnienie cudzoziemców.
Dział: Polska
W Gdańsku w ciągu roku wydano 32 tysiące pozwoleń na zatrudnienie Ukraińców.
Dział: Polska
Wśród polskich pracodawców są tacy, którzy wykorzystują pracowników z zagranicy, zwłaszcza z Ukrainy. Jest to działanie właściwie na granicy łamania prawa.
Dział: Polska
Pracodawcy w Czechach zwrócili się do rządu z prośbą o zezwolenie na tymczasową rekrutację ukraińskich kandydatów w związku z brakiem rąk do pracy w kraju - informują Novinky.
Dział: Swiat
Według stanu na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego przypadku nałożenia na pracodawcę kary w wysokości 320 tysięcy hrywien za odmowę podniesienia płacy minimalnej do 3200 hrywien.
Dział: Ukraina
Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała w najbliższym czasie poważne i rzetelne kontrole polskich pracodawców.
Dział: Polska
Strona 1 z 10

 

Praca w Polsce