Zakarpacka Rada Obwodowa uchwaliła apel do prezydenta Petra Poroszenki z żądaniem zawetowania nowej ustawy „O edukacji”.
Dział: Ukraina
Ukraińskie ustawodawstwo jest najbardziej liberalne wśród wszystkich krajów Europy w zakresie praw mniejszości narodowych do otrzymywania wykształcenie w języku ojczystym.
Dział: Ukraina
W ramach reformy Unii Europejskiej zaproponowano przyjęcie nowych przepisów w zakresie umacniania demokracji.
Dział: Swiat
Szefowie MSZ Bułgarii, Węgier, Grecji i Rumunii podpisali list do szefa MSZ Ukrainy, w którym wyrazili zaniepokojenie w związku z nową ustawą o szkolnictwie.
Dział: Swiat
Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał ustawę „O wniesieniu zmian do Kodeksu podatkowego Ukrainy w zakresie opodatkowania dochodów nierezydentów inwestujących w papiery wartościowe”.
Dział: Biznes
Prezydent Mołdawii Igor Dodon skrytykował uchwaloną przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawę o szkolnictwie i wezwał Ukrainę do zrewidowania swojej nowej polityki w stosunku do mniejszości narodowych.
Dział: Polityka
Polska będzie uważnie śledzić proces realizacji ukraińskiej ustawy o szkolnictwie i podejmie wszelkie niezbędne środki, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim.
Dział: Polska
We wtorek 5 września Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O edukacji” w nowej wersji.
Dział: Ukraina
Grupa ukraińskich ludowych deputowanych zarejestrowała projekt ustawy „O rynkach kapitałowych i rynkach regulowanych”.
Dział: Biznes
Strona 1 z 29

 

Praca w Polsce