Wśród obywateli Ukrainy pracujących w Polsce, 94% chciałby ponownie przyjechać tam do pracy.
Dział: Biznes
Innowacje dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, w których liczba pracowników przekracza 25 osób.
Dział: Swiat
Ukraina znalazła się na 24 miejscu w rankingu najtańszych krajów do zamieszkania.
Dział: Swiat
Najmniejsza nierówność w wynagrodzeniu występuje w Rumunii, największa - na Węgrzech, świadczą dane Eurostatu.
Dział: Społeczeństwo
Największą ilość wolnych miejsc pracy oferuje Ukraińcom Polska.
Dział: Społeczeństwo
Serwis Eurostat opublikował dane dotyczące wysokości płacy minimalnej w różnych krajach Unii Europejskiej.
Dział: Swiat
Według stanu na dzień dzisiejszy nie ma ani jednego przypadku nałożenia na pracodawcę kary w wysokości 320 tysięcy hrywien za odmowę podniesienia płacy minimalnej do 3200 hrywien.
Dział: Ukraina
Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała w najbliższym czasie poważne i rzetelne kontrole polskich pracodawców.
Dział: Polska
Na Ukrainie zaobserwowano odpływ młodych ludzi z państwowej służby z powodu niskich wynagrodzeń.
Dział: Ukraina
Plany polskiego rządu w zakresie pozyskiwania pracowników z Europy Wschodniej, w szczególności z Ukrainy, mogą przyczynić się do zwiększenia liczby emigrantów.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 6

 

Praca w Polsce