sobota, 15 lipiec 2017 16:23

Eksperci wskazali najbardziej prokremlowskie partie Europy

Pomimo porażki populistów we Francji, wiele partii politycznych w Europie jest bardzo zbliżonych do Kremla.

Po raz pierwszy „ranking” takich partii został przedstawiony w nowym badaniu Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych (ECFR), o którym poinformował Ukrinform.

„Elementy antyzachodnie, które wykorzystuje Kreml, istnieją nie tylko na peryferiach polityki europejskiej, ale i sięgają prosto do serc tradycyjnych partii o ugruntowanej pozycji... W niektórych krajach poglądy te rozprzestrzeniły się w całym krajowym systemie politycznym, stając się dominującym punktem widzenia”, - można przeczytać w badaniu.

Przeanalizowano w nim wszystkie 252 partie, reprezentowane w 28 ogólnokrajowych parlamentach UE i Parlamencie Europejskim. Wystarczająco dużo danych do oceny zebrano w 181 partiach w 22 krajach. Kryteriami oceny było ich poparcie lub opór przed zachodnim modelem liberalnym, ideą liberalizmu, sekularyzmu, UE, zachodnią architekturą bezpieczeństwa, wolnym handlem, globalizacją i stosunkami transatlantyckimi. Partie podzielono na 2 kategorie – od „prozachodnich”, „umiarkowanie-prozachodnich” do „antyzachodnich” i „stanowczo antyzachodnich”.

Ostatnich na liście ECFR jest 30 z 13 krajów. „Te partie odrzucają wszystkie lub prawie wszystkie elementy zachodniego porządku”, - tłumaczą autorzy badania.

Na pierwszym miejscu umieszczono bułgarską partię „Ataka”, na drugim – „Partię Ludową Naszej Słowacji”, na trzecim węgierską partię „Jobbik”. „Front Narodowy” Francji znalazł się na czwartym miejscu, „Bracia Włosi – Sojusz Narodowy” na piątym.

„Z wyjątkiem szwedzkich demokratów, wszystkie partie w tej grupie wspierają ściślejsze związki swojego kraju a Rosją, opowiadają się za zniesieniem sankcji wobec Rosji lub mają partyjne kontakty z rosyjskim reżimem. Chcą położyć kres europejskiemu ładowi bezpieczeństwa, który opiera się na NATO/UE, co odpowiadałoby interesom Rosji”, - można przeczytać w badaniu.

Austriackie „Lega Nord” i „Wolnościowa Partia Austrii” poszły krok dalej i porozumiały się w sprawie współpracy z „Jedną Rosją”. „Jednak, poza kilkoma wyjątkami, jest mało prawdopodobne, aby któraś z tych sił doszła do władzy w najbliższym czasie”, - twierdzą autorzy badania.

 

Praca w Polsce