Ukraińscy ludowi deputowani z inicjatywy Przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Andrija Parubija uczcili pamięć ukraińskich żołnierzy poległych w Awdijiwce.
Dział: Ukraina
W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt uchwały „O odwołaniu się Rady Najwyższej Ukrainy w sprawie raportu końcowego OBWE/Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka na podstawie wyników obserwacji w wyborach do Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej w 2016 roku".
Dział: Ukraina
Rada Najwyższa rozpatrzy na następnym tygodniu plenarnym kwestię wykluczenia deputowanej Nadiji Sawczenko (niezrzeszonej) ze składu parlamentarnego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony.
Dział: Polityka
Projekt ustawy wniósł do parlamentu prezydent Petro Poroszenko, informuje serwis Tyzhden.ua.
Dział: Ukraina
Obywatele w informacyjnych zapytaniach do Rady Najwyższej Ukrainy najczęściej zwracali się z prośbą o informację na temat wynagrodzeń deputowanych i kierownictwa parlamentu - przekazuje informacyjny zarząd Aparatu Rady Najwyższej.
Dział: Ukraina
W Radzie Najwyższej Ukrainy na dziś nie ma większości, która jest zainteresowana przedterminowymi wyborami.
Dział: Polityka
Jak mówi, scenariusz ponownych wyborów narzuca Rosja.
Dział: Polityka
Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w drugim czytaniu i przyjęła w całości ustawę nr 5000 „O budżecie państwowym na rok 2017”.
Dział: Ukraina
Deputowany jest stroną w sprawie uprowadzenia sekretarza metropolity Włodzimierza.
Dział: Polityka
Rada Najwyższa Ukrainy zwróci się do OBWE z prośbą o przedłożenie raport nt. tego, ilu zakładników zostało wyzwolonych w ciągu dwóch lat.
Dział: Polityka
Strona 1 z 8

 

Praca w Polsce