Forum Ekonomiczne banner
Obywatele w informacyjnych zapytaniach do Rady Najwyższej Ukrainy najczęściej zwracali się z prośbą o informację na temat wynagrodzeń deputowanych i kierownictwa parlamentu - przekazuje informacyjny zarząd Aparatu Rady Najwyższej.
Dział: Ukraina
W Radzie Najwyższej Ukrainy na dziś nie ma większości, która jest zainteresowana przedterminowymi wyborami.
Dział: Polityka
Jak mówi, scenariusz ponownych wyborów narzuca Rosja.
Dział: Polityka
Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła w drugim czytaniu i przyjęła w całości ustawę nr 5000 „O budżecie państwowym na rok 2017”.
Dział: Ukraina
Deputowany jest stroną w sprawie uprowadzenia sekretarza metropolity Włodzimierza.
Dział: Polityka
Rada Najwyższa Ukrainy zwróci się do OBWE z prośbą o przedłożenie raport nt. tego, ilu zakładników zostało wyzwolonych w ciągu dwóch lat.
Dział: Polityka
Ludowi deputowani nie zebrali wymaganej liczby głosów, by włączyć do porządku obrad projekt wprowadzenia sankcji wobec byłego prezydenta Wiktora Janukowycza i jego 21 popleczników, który następnie powinna rozpatrzeć Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.
Dział: Polityka
Rada Najwyższa Ukrainy zwróciła się do UE w sprawie przyjęcia reżimu bezwizowego do końca roku.
Dział: Ukraina
Posłowie skierowali do poprawy ustawę nr 4770 o wprowadzeniu zmian do ustawy "O oddawaniu krwi i jej składników" w odniesieniu do udzielania zezwoleń cudzoziemcom na bycie dawcą krwi na Ukrainie.
Dział: Ukraina
Deputowani poparli w pierwszym czytaniu projekt ustawy o tworzeniu mediów drukowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej Ukrainy i wojskowo-cywilną administrację na czas prowadzenia ATO.
Dział: Polityka
Strona 1 z 8

 

Praca w Polsce

 

 

linia102.pl promo