Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła ustawę „O wprowadzeniu zmian do ustawy »O kulturze fizycznej i sporcie« (w odniesieniu do uznania narodowych dyscyplin sportu)”.
Dział: Społeczeństwo
Dzisiaj, 24 maja, pod budynkiem Rady Najwyższej Ukrainy zgromadzili się działacze organizacji „AwtoEuroSiła”, którzy domagają się od parlamentarzystów odwołania rozpatrzenia projektu ustawy, przewidującej wprowadzenie opłat za nieoclone samochody w wysokości 2 euro dziennie.
Dział: Ukraina
Rada Najwyższa przyjęła ustawę o wprowadzeniu zmian do niektórych ustaw Ukrainy w sprawie języka mediów audiowizualnych (elektronicznych).
Dział: Ukraina
Takie zdanie wyraził szef przedstawicielstwa Unii Europejskiej na Ukrainie Hugues Mingarelli podczas debaty w parlamencie Ukrainy.
Dział: Polityka
Rada Najwyższa powraca do pomysłu zapobiegania propagowania interesów rosyjskich przez cerkiew podporządkowaną Moskwie.
Dział: Ukraina
Przyjęcie przez Radę Najwyższą w czwartek ustawy „O wniesieniu zmian do Kodeksu karnego Ukrainy (w sprawie zasady odbywania kar i wliczania do nich okresu wstępnego uwięzienia)” oznacza powrót do wcześniej istniejących norm.
Dział: Ukraina
Rada Najwyższa Ukrainy poparła projekt ustawy o zakazie wykonywania i propagowania wstęgi świętego Jerzego na Ukrainie.
Dział: Ukraina
Rada Najwyższa Ukrainy przedterminowo pozbawiła mandatu bezfrakcyjnego deputowanego Andrija Artemenkę.
Dział: Polityka
Szef parlamentarnego Komitetu ds. Zapobiegania i Przeciwdziałania Korupcji Jegor Soboliew wezwał deputowanych do rozpoczęcia zbiórki podpisów za dymisją prokuratora generalnego Ukrainy Jurija Łucenki.
Dział: Ukraina
Ludowy deputowany Andrij Artemenko może uczęszczać do Rady Najwyższej Ukrainy po pozbawieniu go obywatelstwa ukraińskiego, dopóki posłowie nie odbędą głosowania w sprawie pozbawienie go mandatu.
Dział: Polityka
Strona 1 z 10

 

Praca w Polsce