Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko odbył wizytę roboczą w Wielkiej Brytanii.
Dział: Polityka
Podczas Szczytu UE w dniu 15 grudnia omawiano możliwość wzmocnienia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej.
Dział: Polityka
Sankcje UE wobec Rosji nie mogą być anulowane, dopóki nie zostaną zrealizowane postanowienia porozumienia mińskiego.
Dział: Polityka
Sąd Najwyższy w Londynie podjął decyzję, że premier Theresa May musi uzyskać zgodę parlamentu, by wprowadzić w życie art. 50 Traktatu z Lizbony – mechanizm, za pomocą którego kraj może opuścić blok.
Dział: Swiat

 

Praca w Polsce