Unia Europejska planuje zatwierdzić nowe autonomiczne preferencje dla Ukrainy do końca czerwca, by zdążyć przed szczytem Ukraina-UE, który odbędzie się w połowie lata.
Dział: Biznes
Dla Polski lepiej będzie poddać się sankcjom UE, niż zgodzić się na przyjęcie uchodźców zgodnie z kwotami.
Dział: Polityka
Bruksela poinformowała, że czerwiec jest ostatecznym terminem rozpoczęcia przyjmowania kwot imigrantów z Włoch i Grecji przez trzy kraje UE - Polskę, Austrię i Węgry.
Dział: Swiat
Kraje unijne wyrażają różne opinie na temat otwarcia rynku europejskiego na produkty rolne z Ukrainy i zmniejszenie opłat w przypadku towarów przemysłowych.
Dział: Biznes
Rada UE omówi bieżącą sytuację związaną ze zwiększeniem dla Ukrainy limitów na eksport niektórych towarów.
Dział: Biznes
Z 1,2 miliona wiz, które Ukraińcy otrzymali w polskich konsulatach, 650 tysięcy to wizy pracownicze.
Dział: Publicystyka
Proponowane przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zmiany do ustawy „O promocji zatrudnienia” przewidują limity na sezonowe zatrudnienie cudzoziemców.
Dział: Polska
Ukraina zdołała wymóc od Polski zachowanie obowiązujących limitów pozwoleń na przewozy samochodowe.
Dział: Biznes
Ministerstwo Polityki Rolnej i Gospodarki Żywnościowej Ukrainy poinformowało, że limit na import ukraińskiego miodu przez kraje UE na rok 2017 już został wyczerpany.
Dział: Biznes
Polscy rolnicy krytycznie odnoszą się do planów Komisji Europejskiej w zakresie poszerzenia kwot eksportu do UE zbóż z Ukrainy, m.in. pszenicy, kukurydzy, jęczmienia.
Dział: Biznes
Strona 1 z 2

 

Praca w Polsce