Ukraiński Fundusz Mienia Państwowego (FMP) skierował do zarejestrowania w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy projekt rozporządzenia, który pozwala nierezydentom na uczestnictwo w wynajmie obiektów państwowych i upraszcza procedurę składania przez nich dokumentów celem dokonania takiego wynajmu.
Dział: Biznes
Prezydent Mołdawii Igor Dodon obiecał nie dopuścić do przekształcenia języka mołdawskiego w język rumuński.
Dział: Swiat
Obwodowi deputowani nie chcą, by zamki obwodu lwowskiego zostały sprywatyzowane.
Dział: Ukraina
Na podstawie tej ustawy zostało przeprowadzone jeden referendum – dotyczące ratyfikacji Umowy stowarzyszeniowej między UE i Ukrainą.
Dział: Swiat
Skala podatku akcyzowego na import używanych samochodów będzie zależeć od wieku samochodu, powiedziała szefowa Komitetu Rady Najwyższej Nina Jużanina.
Dział: Ukraina
Na podstawie wyników terminowej debaty w sprawie ustawy o edukacji ZPRE podjęło decyzję z zaleceniami dla Ukrainy.
Dział: Swiat
Węgry będą domagać się nałożenia przez Unię Europejską sankcji na Ukrainę w przypadku, gdy ustawa o oświacie nie zostanie odwołana.
Dział: Polityka
Około 26 października we Lwowie odbędzie się okrągły stół z udziałem przedstawicieli mniejszości polskiej na Ukrainie, ambasady Polski oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy w sprawie implementacji językowego artykułu ustawy „O edukacji”.
Dział: Polska
poniedziałek, 09 październik 2017 14:29

Poroszenko podpisał reformę emerytalną

Minimalny wymiar emerytury podniesiono na Ukrainie o 140 hrywien (20 zł) .
Dział: Ukraina
czwartek, 14 wrzesień 2017 09:26

Hrojsman: Ukraina to bardzo tolerancyjny kraj

Minister spraw zagranicznych i minister edukacji Ukrainy spotkają się z ambasadorami krajów UE i wytłumaczą im szczegóły ustawy „O edukacji”, uchwalonej przez Radę Najwyższą Ukrainy w dniu 5 września i skrytykowaną przez szereg państw.
Dział: Polityka
Strona 1 z 2

 

Praca w Polsce