Premier Beata Szydło podkreśliła, że obecny polski rząd za najbardziej skuteczną uważa pomoc uchodźcom tam, gdzie problem „ma swój początek”.
Dział: Polska
Władze Australii postawiły ultimatum około 7,5 tysiącom uchodźców, którzy przybyli do kraju na łodzi.
Dział: Swiat
Teraz nie ma możliwości zastosowania przez Komisję Europejską sankcji za nieprzyjęcie uchodźców.
Dział: Polityka
Polska jest gotowa do konfrontacji z Unią Europejską, jeśli będzie zmuszana do przyjmowania uchodźców w ramach kontyngentów.
Dział: Polska
Dla Polski lepiej będzie poddać się sankcjom UE, niż zgodzić się na przyjęcie uchodźców zgodnie z kwotami.
Dział: Polityka
Rząd Polski nie zgodzi się na to, aby kraje członkowskie UE zmuszono siłą do przyjmowania uchodźców.
Dział: Polityka
Bruksela poinformowała, że czerwiec jest ostatecznym terminem rozpoczęcia przyjmowania kwot imigrantów z Włoch i Grecji przez trzy kraje UE - Polskę, Austrię i Węgry.
Dział: Swiat
Polski rząd nigdy nie zgodzi się na inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą narzucania kwot migrantów krajom UE.
Dział: Polska
Prawie połowa ludności Polski nie chce przyjmować uchodźców w swoim kraju, podczas gdy chęć udzielenia schronienia migrantom wyraża tylko 4% ludności.
Dział: Społeczeństwo
Prawie 75% Polaków jest przeciwko przyjęciu imigrantów z Afryki i Azji.
Dział: Społeczeństwo
Strona 1 z 19

 

Praca w Polsce