Na ten cel zostanie przeznaczone 46 mln euro.
Dział: Swiat
Podobną decyzję podjęto wcześniej w odniesieniu do „turystów” z Gruzji.
Dział: Swiat
W kraju przebywa ponad milion Ukraińców.
Dział: Polska
Polska planuje przeznaczyć 50 mln euro na pomoc w złagodzeniu skutków kryzysu migracyjnego w Europie.
Dział: Polska
Szef MSW Niemiec Thomas de Maizière wystąpił z pomysłem sformułowania ogólnych zasad UE dotyczących porządku przyjmowania nielegalnych imigrantów przez kraje członkowskie UE.
Dział: Polityka
W 2017 roku liczba chcących nielegalnie dostać się na Ukrainę imigrantów, którzy następnie starają się przeniknąć do krajów UE, wzrosła o 26%.
Dział: Ukraina
Szef MSZ Polski Witold Waszczykowski, odpowiadając na zarzut o odmowie przyjmowania uchodźców w ramach kontyngentów UE ze strony Polski, po raz kolejny przypomniał sobie o setkach tysięcy ukraińskich migrantów, którzy wysyłają na Ukrainę „miliardy euro”.
Dział: Polityka
Ukraina może wykorzystać wszystkie modele, które opracowano za pośrednictwem ONZ w Chorwacji w połowie lat dziewięćdziesiątych w czasie zjednoczenia kraju po wojnie.
Dział: Swiat
Obecna europejska polityka migracyjna, zwłaszcza ta, którą prowadzi Angela Merkel, jest na rękę tym, „którzy sieją śmierć wśród ludzi”.
Dział: Polityka
Polska nie da zgody na przymusowe przesiedlenie do kraju ludzi, których nie można sprawdzić z punktu widzenia bezpieczeństwa.
Dział: Polska
Strona 1 z 22

 

Praca w Polsce