Polacy są faktycznymi sojusznikami Ukrainy w sprawie niedopuszczenia do wzmocnienia monopolu „Gazpromu” i rosyjskich surowców energetycznych w Unii Europejskiej.
Dział: Ukraina
Pełny wojskowo-polityczny sojusz Ukrainy i Polski na tym etapie nie może istnieć, ponieważ strona polska posiada już gwarancje bezpieczeństwa zbiorowego.
Dział: Polityka
Podczas wydarzeń na Ukrainie z lat 2013/2014, wsparcie i pomoc dla demonstrantów, a następnie żołnierzy ATO zapewniała inicjatywa „Euromaidan Warszawa”. Czym obecnie zajmują się jej członkowie na fali przesilenia we wzajemnych stosunkach?
Dział: Publicystyka
Sojusz wojskowy dwóch krajów przewiduje połączenie tych państw w celu ochrony ich interesów narodowych.
Dział: Polityka
Ukraina i Polska powinny przejść z płaszczyzny oświadczeń dyplomatycznych na płaszczyznę praktyczną.
Dział: Polityka
Idea zawarcia wojskowo-politycznego porozumienia między Ukrainą i Polską jest ciekawa, ale delikatna.
Dział: Polityka
Zdając sobie sprawę z istniejących wyzwań, Ukraina i Polska muszą szukać wspólnych wzajemnie korzystnych projektów.
Dział: Ukraina
15 marca szef państwowej polityki zagranicznej Pawło Klimkin wyjechał do Polski, by spotkać się z przedstawicielami polskiego rządu.
Dział: Polityka
Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Ukrainy Witold Waszczykowski i Pawło Klimkin przeprowadzili w Warszawie negocjacje w sprawie rozwoju dwustronnej współpracy.
Dział: Polska
Jak zawiadomiła służba prasowa MSZ Ukrainy, w środę 15 marca, w trakcie spotkania z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Pawłem Klimkinem, prezydent RP potwierdził dalsze poparcie dla integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy.
Dział: Polityka
Strona 1 z 28

 

Praca w Polsce