Komisja Europejska wezwała Radę UE do przyjęcia orzeczenia o włączeniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen.
Dział: Swiat
Komisja Europejska nie dostarczyła firmie prawniczej, reprezentującej interesy byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego syna Ołeksandra, informacji o dostępności środków i aktywów w krajach UE, ponieważ dostęp do tej informacji jest ograniczony.
Dział: Ukraina
Firma Google złożyła odwołanie do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie decyzji Komisji Europejskiej o nałożeniu grzywny w wysokości 2,42 mld euro za rzekome nadużycie przez kompanię dominującej pozycji na rynku wyszukiwarek.
Dział: Swiat
Komisja Europejska jest gotowa w ciągu najbliższych tygodni złożyć pozwy przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom, co doprowadzi do zasądzenia dla tych krajów kar z powodu odmowy przyjęcia osób ubiegających się o azyl w ramach programu UE związanego z rozmieszczeniem migrantów.
Dział: Swiat
Przedstawiciel Ukrainy przy UE Mykoła Toczyćkyj przekazał Komisji Europejskiej wyrazy zaniepokojenia w związku z wypowiedzią Jeana-Claude’a Junckera, którą rosyjskie media wykorzystują w celu zdyskredytowania Ukrainy w przeddzień wejścia w życie Umowy o stowarzyszeniu.
Dział: Polityka
Polska jest gotowa udzielić odpowiedzi na rozpoczęcie przez Komisję Europejską procedury wprowadzenia sankcji za naruszenie prawa UE poprzez reformę sądową.
Dział: Polska
Komisja Europejska rozpoczęła procedurę pociągnięcia do odpowiedzialności Polski za naruszenie prawa UE przez reformę sądową.
Dział: Polska
Unia Europejska wyraziła niepokój w sprawie kroków Kongresu USA w kierunku wzmocnienia sankcji wobec Federacji Rosyjskiej.
Dział: Swiat
Polska może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości UE, jeśli Komisja Europejska wprowadzi w odniesieniu do kraju sankcje z powodu reformy sądownictwa.
Dział: Polska
W przyszłym tygodniu Komisja Europejska prześledzi sytuację w ramach procedury praworządności w Polsce.
Dział: Polska
Strona 1 z 6

 

Praca w Polsce