W okresie „szkolnego rozejmu” na Ukrainie, który rozpoczął się 25 sierpnia, ponad 4 tysiące razy został naruszony tryb ciszy, co może świadczyć o początku kolejnego zaostrzenia sytuacji.
Dział: Ukraina
Specjalna Misja Monitoringowa OBWE informuje, że 12 września w oddzielnych rejonach obwodu ługańskiego zauważyła trzy kolumny sprzętu wojskowego.
Dział: Ukraina
Szefowie MSZ Bułgarii, Węgier, Grecji i Rumunii podpisali list do szefa MSZ Ukrainy, w którym wyrazili zaniepokojenie w związku z nową ustawą o szkolnictwie.
Dział: Swiat
Prezydent Ukrainy poprosił Gremingera o współpracę w zakresie dostarczenia Specjalnej Misji Monitoringowej nowego wyposażenia technicznego.
Dział: Polityka
Polska jest gotowa wspierać rozmieszczenie sił pokojowych ONZ na Donbasie i aktywnie włączyć się w uregulowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ od 1 stycznia 2018 roku.
Dział: Polska
Rosja nie może uczestniczyć w misji pokojowej.
Dział: Ukraina
Obserwatorzy misji OBWE odnotowali, że z miejsc wyznaczonego stałego składowania uzbrojenia bojówkarzy oddzielnych rejonów obwodu ługańskiego zniknęły 3 reaktywne wyrzutnie rakietowe BM-21, a z oddzielnych rejonów obwodu donieckiego 11 wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, 14 samobieżnych haubic i 2 armaty przeciwpancerne.
Dział: Ukraina
Siedmiu członków Misji będzie przez całą dobę przebywać w bazie.
Dział: Ukraina
Specjalna Misja Monitoringowa OBWE cały czas nie ma dostępu do osady Pikuzy obwodzie donieckim i Szczastie w obwodzie ługańskim, ponieważ dotychczas nie rozpoczęło się rozminowywanie dróg na tych kierunkach.
Dział: Ukraina
Na moście w Stanicy Ługańskiej uzbrojony mężczyzna zagroził rozstrzelaniem członków SMM OBWE.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 11

 

Praca w Polsce