Zakarpacka Rada Obwodowa uchwaliła apel do prezydenta Petra Poroszenki z żądaniem zawetowania nowej ustawy „O edukacji”.
Dział: Ukraina
Prezydent Rumunii Klaus Iohannis powiedział o odwołaniu oficjalnej wizyty na Ukrainie z powodu przyjętej przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawy „O edukacji”.
Dział: Polityka
Ukraińscy migranci zarobkowi stali się ważnym czynnikiem ekonomicznym w Polsce. W kraju już wielokrotnie powtarzano, że obecnie pracuje tu około miliona Ukraińców (co prawda mylono ich z uchodźcami), a bez ich pracy Polska borykała się z ostrym zahamowaniem tempa wzrostu gospodarczego.
Dział: Polska
Prawie 100 ukraińskich szkół wyższych i instytucji naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy otrzyma dostęp do baz Scopus i Web of Science.
Dział: Ukraina
British Council we współpracy z Narodowym Centrum Ołeksandra Dowżenki inicjuje Envision Sound – pierwszy na Ukrainie program rozwoju zawodowego dla kompozytorów muzyki filmowej.
Dział: Społeczeństwo
Organizatorzy mają nadzieję na wzmocnienie współpracy dwustronnej, pogłębienia dialogu międzykulturowego oraz działań na rzecz wzajemnego szacunku i zrozumienia, ze szczególnym uwzględnieniem społeczeństw pogranicza.
Dział: Polska
Ukraińskie ustawodawstwo jest najbardziej liberalne wśród wszystkich krajów Europy w zakresie praw mniejszości narodowych do otrzymywania wykształcenie w języku ojczystym.
Dział: Ukraina
Tylko 2,4% ukraińskich studentów uczących się w Polsce planuje po ukończeniu studiów na stałe wrócić na Ukrainę.
Dział: Polska
Szefowie MSZ Bułgarii, Węgier, Grecji i Rumunii podpisali list do szefa MSZ Ukrainy, w którym wyrazili zaniepokojenie w związku z nową ustawą o szkolnictwie.
Dział: Swiat
Strona 1 z 12

 

Praca w Polsce