Rumunia skieruje swój kontyngent wojskowy (120 żołnierzy), by uzupełnił on skład grupy bojowej NATO, przebywającej na terenie Polski.
Dział: Swiat
Pełny wojskowo-polityczny sojusz Ukrainy i Polski na tym etapie nie może istnieć, ponieważ strona polska posiada już gwarancje bezpieczeństwa zbiorowego.
Dział: Polityka
Batalion, na czele którego stanie USA i który będzie składać się z ponad 1100 żołnierzy, zostanie rozmieszczony w Polsce na początku kwietnia.
Dział: Polska
Prezydent Polski Andrzej Duda skierował na adres ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza dwa pisma, w których domagał się podjęcia odpowiednich kroków w zakresie mianowania attaché wojskowych Polski w kluczowych krajach.
Dział: Polska
W projekcie budżetu na rok 2018 USA nie ograniczyło pomocy wojskowej tylko dla Izraela.
Dział: Swiat
W obwodzie lwowskim z udziałem zagranicznych specjalistów wojskowych rozpoczęły się ćwiczenia dywizji zmechanizowanej brygady - zawiadamia służba prasową Ministerstwa Obrony.
Dział: Ukraina
Sojusz wojskowy dwóch krajów przewiduje połączenie tych państw w celu ochrony ich interesów narodowych.
Dział: Polityka
Do Estonii przybyła pierwsza jednostka zjednoczonej grupy operacyjnej wojsk NATO, która jest tworzona w krajach bałtyckich i w Polsce w celu powstrzymania rosyjskiej agresji.
Dział: Swiat
Załogi czterech okrętów NATO, które przybyły w piątek 17 marca do Odessy, przeprowadzą wspólne ćwiczenia z ukraińskimi marynarzami.
Dział: Ukraina
Ukraina i Polska powinny przejść z płaszczyzny oświadczeń dyplomatycznych na płaszczyznę praktyczną.
Dział: Polityka
Strona 1 z 12

 

Praca w Polsce