Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia poinformował, że Polska zgodziła się na odrestaurowanie ukraińskich miejsc pamięci w Polsce, które stały się obiektami aktów wandalizmu jeszcze z 2014 roku.
Dział: Polityka
W związku z zatrzymanym ukraińskim korespondentem Białoruś ogłosiła persona non grata doradcę ambasady Ukrainy, w odpowiedzi Ukraina uczyniła podobny krok.
Dział: Ukraina
Ukraina porozumiała się w sprawie współpracy z Polakami w kwestii skrócenia listy Ukraińców, którym zakazano wjazdu do Polski.
Dział: Polska
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy przeprowadziło spotkanie z ambasadorem Polski Janem Piekło, którego wezwano do MSZ z powodu incydentu związanego z niewpuszczeniem do Polski Ukraińca Swiatosława Szeremety.
Dział: Polityka
Polska oficjalnie potwierdziła zakaz wjazdu do kraju Państwowej Międzyresortowej Komisji do spraw Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych Swiatosława Szeremety.
Dział: Polska
Polscy funkcjonariusze straży granicznej w sobotę nie wpuścili do kraju sekretarza Państwowej Międzyresortowej Komisji ds. Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych Swiatosława Szeremety.
Dział: Polityka
Moratorium na ekshumację w miejscach, gdzie znajdują się polskie groby na Ukrainie, może być zdjęte po zaprezentowaniu przez stronę polską wizji tego, jak zostaną odrestaurowane ukraińskie pomniki na terenie Polski.
Dział: Ukraina
Polska nie będzie ujawniać nazwisk Ukraińców, którym nie zezwolono na wjazd do kraju, jednak uważa, że ta lista jest zbyt krótka.
Dział: Polityka
Osobą „persona non grata” w kraju zostanie on ogłoszony za zakaz ekshumacji żołnierzy polskich na Wołyniu.
Dział: Polska
Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin oświadcza, że Polska nie potwierdza informacji o zakazie wjazdu dla dyrektora Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Wołodymyra Wjatrowycza, ale Ukraina jest gotowa go bronić.
Dział: Polityka
Strona 1 z 4

 

Praca w Polsce