Taras Czornowił powiedział, że Jarosław Kaczyński podjął się samodzielnego, wolontariackiego i niemądrego decydowania o losach Polski.
Dział: Ukraina
Rosja wykorzystuje dezinformację, aby zepsuć relacje polsko-ukraińskie.
Dział: Polska
W ostatnim czasie ukraińsko-polskie stosunki są jak nigdy zagrożone, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostrzał Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej.
Dział: Ukraina
Pomoc finansowa Ukrainie pozostaje priorytetem dla rządu Polski.
Dział: Polityka
środa, 05 kwiecień 2017 13:51

Narodowe sympatie

Polacy często wyrażają przekonanie, że ich jedynymi przyjaciółmi są Węgrzy. Nierzadko można wręcz usłyszeć, że Polacy i Węgrzy kumplują się. To słowo oznacza wysoki stopień zażyłości oraz nadzwyczajną intensywność kontaktów. Przekonanie o polsko-węgierskiej przyjaźni niewątpliwie posiada bardzo mocne podstawy historyczne. Można tu wymienić takie przykłady współpracy jak: wspólna walka powstańców z obu krajów w roku 1848, pomoc udzielana przez Węgrów polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej, wzajemnie udzielane wsparcie jesienią 1956 r.
Dział: Publicystyka
Po odmowie MSW na udzielenie dotacji na uroczystości rocznicowe akcji „W”, Związek Ukraińców w Polsce uruchomił akcję crowdfundingową.
Dział: Społeczeństwo
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum Humanistycznego z Równego na Ukrainie wystosowali list protestu oraz zorganizowali na Facebooku flashmob pod nazwą "JESTEŚMY NIEROZŁĄCZNI !!!!!” («НАС НЕ РОЗ'ЄДНАТИ !!!!!»). W ten sposób społeczność szkolna wyraziła swoje oburzenie wydarzeniami z 28 marca i atakiem na Konsulat Generalny RP w Łucku.
Dział: Społeczeństwo
Atak na Konsulat Generalny Polski w Łucku to celowa prowokacja, mająca zasiać nienawiść między Warszawą a Kijowem, odizolować Ukrainę i pozbawić ją międzynarodowego wsparcia.
Dział: Polityka
Pytanie o to, dla kogo są korzystne wydarzenia w Łucku i eskalacja napięć między Ukrainą i Polską, można uznać za retoryczne.
Dział: Publicystyka
Ostrzał z granatnika Konsulatu Generalnego Polski w Łucku świadczy o wejściu prowokacji przeciwko Ukrainie na bardziej niebezpieczny poziom.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 26

 

Praca w Polsce