Szef Przedstawicielstwa NATO na Ukrainie Aleksandr Winnikow oświadczył, że Rosja przez długi czas korzystała z mitu mówiącego o tym, że oficjalny Kreml może zakazać Ukrainie przystąpienia do bloku NATO.
Dział: Ukraina
Oświadczenie polskiego ambasadora Jana Piekło o tym, że Rosja stara się zniszczyć jego kraj wraz z Ukrainą, choć nie zabrzmiało jak grom z jasnego nieba, to jednak wywarło wystarczająco silne wrażenie. I wrażenie to staje się silniejsze, ponieważ w pamięci mamy jeszcze świeżą wypowiedź lidera większości parlamentarnej RP Jarosława Kaczyńskiego na temat tego, że Ukraina nie zostanie wpuszczona do Europy z kultem Stepana Bandery. Od tamtej pory minął tylko miesiąc, a jednak Warszawa już zapomniała o ultimatum i wyraża wyraźną sympatię do Ukrainy.
Dział: Publicystyka
Dla rosyjskich decydentów politycznych Białoruś nabiera coraz większego znaczenia geopolitycznego i strategicznego – utrata przez Moskwę choćby części wpływów na to państwo oznaczać będzie „odepchnięcie” Rosji na wschód oraz ograniczenie jej możliwości oddziaływania na sytuację w Europie Środkowo – Wschodniej, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego.
Dział: Publicystyka
Organizatorzy międzynarodowego forum Monachijska Konferencja Polityki Bezpieczeństwa opublikowali coroczny raport, poświęcony głównym problemom bezpieczeństwa międzynarodowego, w którym poinformowali o największej zmienności na całym świecie od czasów II wojny światowej.
Dział: Swiat
Okazją do spotkania z politologiem Jewhenem Magdą stało się dla Wschodnika X Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, na które został on zaproszony jako prelegent.
Dział: Publicystyka
Kijów powinien więcej uwagi poświęcić sojuszom z krajami Europy Wschodniej, przede wszystkim z Polską.
Dział: Swiat
Podstawy polskiej polityki w stosunku do Ukrainy nie zmienią się.
Dział: Polityka
Takie zdanie w komentarzu dla Wschodnik.pl wyraził ludowy deputowany Ukrainy, członek grupy ds. stosunków międzyparlamentarnych z Polską Dmytro Dobrodomow, komentując kwestię rozmieszczenia amerykańskiego kontyngentu wojskowego w Polsce i to, jaką rolę może ono odegrać dla Ukrainy.
Dział: Polityka
Ukraina powinna rozwijać się tak, jakby Donbas nie wchodził w skład kraju.
Dział: Publicystyka
Na niedawnym Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej, który miał miejsce w Lublinie, ukraiński politolog i przewodniczący „Centrum Badań Strategicznych” w Kijowie Pawło Żownirenko występował jako ekspert w panelach dyskusyjnych związanych z tematyką bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Wschodnik.pl zapytał go bezpośrednio o jego wnioski dotyczące polsko-ukraińsko-rosyjskich relacji oraz sytuacji geopolitycznej na tym obszarze.
Dział: Publicystyka
Strona 1 z 2

 

Praca w Polsce