Międzynarodowy Fundusz Walutowy poinformował, że, by kontynuować współpracę z Ukrainą, kraj powinien przeprowadzić reformę emerytalną i przyspieszyć prywatyzację.
Dział: Ukraina
Jeśli Ukraina nie spełni szereg warunków UE do końca października, to może nie uzyskać 600 mln euro pomocy od Unii Europejskiej.
Dział: Ukraina
6 lipca minęło 27 lat od dnia, kiedy Rada Najwyższa USRR uchwaliła Deklarację o suwerenności Ukrainy, czyniąc pierwszy krok prawny w celu wyjścia z radzieckiego imperium totalitarnego i zapoczątkowania nowego etapu budowy państwa ukraińskiego.
Dział: Ukraina
W celu realizacji koncepcji Ministerstwo Finansów opracowało projekt planu działań na rzecz reformy celnej.
Dział: Ukraina
Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk podczas szczytu Ukraina-UE-powiedział Ukraińcom, co trzeba zrobić, aby żaden wróg nie był w stanie ich pokonać
Dział: Polityka
Premier Ukrainy Wołodymyr Hrojsman jest przekonany, że jeśli kraj będzie poruszał się obecnym tempem remontu dróg, to na terenie całej Ukrainy w ciągu 5-7 lat będą wysokiej jakości drogi.
Dział: Ukraina
poniedziałek, 10 lipiec 2017 07:33

Tydzień 3-7 lipca w gospodarce Ukrainy

Opóźnienie MFW, przyspieszenie inflacji, atrakcyjnoścć inwestycyjna i rozwój społeczny
Dział: Publicystyka
Ambasador Unii Europejskiej na Ukrainie Hugues Mingarelli oświadczył, że jednym z powodów wstrzymania ruchu bezwizowego dla Ukrainy z krajami UE może stać się brak postępu w reformach przeciwko korupcji.
Dział: Polityka
Zaproponowana przez rząd reforma systemu emerytalnego została zaprojektowana w ścisłej współpracy z MFW, ustanawia „elastyczny wiek emerytalny” i przewiduje bardziej przejrzystą i sprawiedliwą formułę naliczania emerytur.
Dział: Ukraina
Zastępca sekretarza stanu USA William Brownfield, reprezentujący Stany Zjednoczone na międzynarodowej konferencji ds. reform na Ukrainie, poinformował o kluczowym warunku dalszego wsparcia dla Ukrainy.
Dział: Polityka
Strona 1 z 36

 

Praca w Polsce