Przywódca bojówkarzy, którzy opanowali część obwody ługańskiego, Igor Płotnicki, obiecuje mieszkańcom terenów okupowanych, że szybko opanuje sytuację.
Dział: Ukraina
Siatka informatorów grupy IO odnotowała przemieszczenie sił i środków wojsk okupacyjnych:
Dział: Ukraina
W Ługańsku wybuchł konflikt między Igorem Płotnickim i Igorem Kornetem, wciągnięto w niego samozwańczego przywódcę „DRL” Aleksandra Zacharczenkę i FSB Federacji Rosyjskiej.
Dział: Ukraina
Odnotowane wcześniej przez sieć informatorów grupy IO przerzucenie sił i środków, wzmocnienie sił wojsk okupacyjnych na terenach Donbasu powodują na niektórych odcinkach nagły wzrost aktywności przeciwnika.
Dział: Ukraina
W ciągu ostatnich trzech dni zaobserwowano wzrost aktywności rosyjskich wojsk okupacyjnych na terenach Donbasu, włącznie z odcinkami, na których przeciwnik wcześniej nie przejawiał większej aktywności.
Dział: Ukraina
W ciągu minionego weekendu (04-05.11.2017) zauważono na terenach Donbasu następujące przemieszczenia sił i środków okupantów:
Dział: Ukraina
Przemieszczenie sił i środków okupantów na terenach Donbasu:
Dział: Ukraina
Większość firm uzasadniła swoją decyzję niepewnością sytuacji prawnej.
Dział: Swiat
Na leżących poza sferą wpływu terenach obwodu donieckiego i ługańskiego obserwuje się pogorszenie sytuacji społeczno-politycznej na skutek gwałtownego wzrostu przestępstw i nadużyć popełnionych przez rosyjskich żołnierzy.
Dział: Ukraina
W ciągu minionego weekendu (28-29.10.2017) siatka informatorów grupy „IO” obserwowała na okupowanych terenach Donbasu przemieszczenie sił i środków wojsk okupacyjnych FR:
Dział: Ukraina
Strona 1 z 35

 

Praca w Polsce