W Ługańsku wybuchł konflikt między Igorem Płotnickim i Igorem Kornetem, wciągnięto w niego samozwańczego przywódcę „DRL” Aleksandra Zacharczenkę i FSB Federacji Rosyjskiej.
Dział: Ukraina
Odnotowane wcześniej przez sieć informatorów grupy IO przerzucenie sił i środków, wzmocnienie sił wojsk okupacyjnych na terenach Donbasu powodują na niektórych odcinkach nagły wzrost aktywności przeciwnika.
Dział: Ukraina
Ludność czasowo okupowanych rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego będzie mogła uniknąć odpowiedzialności karnej za niewojskową współpracę z terrorystami.
Dział: Ukraina
Kwestie przestrzegania trybu wstrzymania ognia na Donbasie były najważniejsze podczas ostatnich negocjacji w Mińsku.
Dział: Ukraina
W ciągu ostatnich trzech dni zaobserwowano wzrost aktywności rosyjskich wojsk okupacyjnych na terenach Donbasu, włącznie z odcinkami, na których przeciwnik wcześniej nie przejawiał większej aktywności.
Dział: Ukraina
Izba Reprezentantów (Izba Niższa Kongresu) Stanów Zjednoczonych Ameryki poparła projekt budżetu obronnego na 2018 rok, który przewiduje przeznaczenie Ukrainie 350 mln dolarów.
Dział: Swiat
Bojówkarze na Donbasie będą strzelać do uczestników misji pokojowej ONZ w przypadku wprowadzenia międzynarodowej misji bez zgody ugrupowania „ŁRL”.
Dział: Ukraina
Już od ponad roku proces uwolnienia zakładników z okupowanego Donbasu jest zablokowany.
Dział: Ukraina
Moskwa może postąpić z Ukrainą tak samo jak z Gruzją.
Dział: Swiat
W ciągu minionego weekendu (04-05.11.2017) zauważono na terenach Donbasu następujące przemieszczenia sił i środków okupantów:
Dział: Ukraina
Strona 1 z 83

 

Praca w Polsce