Podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego, który odbędzie się 24 listopada w Brukseli, Unia Europejska zaproponuje partnerom skorzystanie z narzędzi zewnętrznego planu inwestycyjnego i nie będzie poruszać kwestii „planu Marshalla” dla Ukrainy.
Dział: Swiat
Rada Unii Europejskiej zatwierdziła decyzję o wprowadzeniu do 2020 roku nowego systemu rejestracji wjazdu i wyjazdu obywateli państw trzecich, którzy przekraczają zewnętrzne granice strefy Schengen na podstawie wizy.
Dział: Swiat
Kraje Unii Europejskiej zatwierdziły decyzję o wzmocnieniu europejskiego bezpieczeństwa cybernetycznego i stabilności cybernetycznej w całej UE.
Dział: Swiat
Propozycje zawarto w tzw. „Białej księdze”, która została zaprezentowana we wrześniu.
Dział: Ukraina
Zmiany w metodologii obliczania opłat celnych w celu importu towarów na terytorium Unii Europejskiej naruszają normy Światowej Organizacji Handlu (WTO), ponieważ zawierają wymagania, które nie są zgodne z jej zasadami.
Dział: Swiat
Deklaracja powinna przyczynić się do przyznania nowych i bardziej skutecznych praw obywatelom UE.
Dział: Swiat
piątek, 17 listopad 2017 17:40

Ukraina zwiększyła tranzyt ropy do Europy

Tranzyt ropy naftowej przez terytorium Ukrainy rurociągami do Europy w okresie od stycznia do października 2017 roku w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 wzrósł o 4,2% roku do 11,738 mln ton.
Dział: Biznes
W 2016 roku 588,9 tysięcy Ukraińców otrzymało pierwsze zezwolenie na pobyt w Unii Europejskiej.
Dział: Swiat
Ocena reform na Ukrainie wykazuje znaczny postęp, jednak ich wprowadzenie warto przyspieszyć, by osiągnąć bardziej odczuwalne rezultaty.
Dział: Swiat
W środę 15 października w Strasburgu Parlament Europejski zagłosował podczas posiedzenia plenarnego za tym, by zarekomendować szczytowi Partnerstwa Wschodniego model „Partnerstwo Wschodnie Plus” dla Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.
Dział: Polityka
Strona 1 z 86

 

Praca w Polsce