Ciągłe prowokacje rosyjskich wojskowych na lądzie, w powietrzu i na morzu przyniosły rezultaty: Parlament Europejski poparł rezolucję o wzmocnieniu centralizacji UE, utworzeniu stanowiska ministra finansów UE i wspólnej europejskiej armii.
Dział: Swiat
Ukraina nie może uzyskać ruchu bezwizowego z UE przez problemy wewnętrzne stowarzyszenia, a nie przez to, że nie wykonuje powierzonych zadań.
Dział: Polska
W 2014 roku wśród państw członkowskich UE najwięcej środków na służbę zdrowia przeznaczały Szwecja, Francja, Niemcy i Holandia (około 11% PKB).
Dział: Swiat
Komisja Europejska zmieniła na wyższe swoje prognozy wzrostu gospodarczego na rok 2017 i 2018.
Dział: Swiat
Serwis Eurostat opublikował dane dotyczące wysokości płacy minimalnej w różnych krajach Unii Europejskiej.
Dział: Swiat
Kijów powinien więcej uwagi poświęcić sojuszom z krajami Europy Wschodniej, przede wszystkim z Polską.
Dział: Swiat
Przedstawicielstwo UE z zadowoleniem przyjęło decyzję Komisji Rady Najwyższej ds. Polityki Rolnej i Gruntów Ukrainy o poparciu projektu ustawy „O państwowej kontroli, który odbywa się w celu sprawdzenia zgodności z prawem bezpieczeństwa i jakość produktów żywnościowych i pasz, zdrowia i dobrostanu zwierząt” (nr 0906) i rozpatrzenia go w drugim czytaniu oraz decyzję o ostatecznym przyjęciu.
Dział: Ukraina
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Jyrki Katainen oświadczył, że UE może zamrozić prawo głosu Polski, jeśli Warszawa nie zmieni polityki i nie zgodzi się przestrzegać praworządności.
Dział: Polska
Jak poinformowało Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy, eksport ukraińskich produktów rolnych i żywności do krajów Europy w zeszłym roku wyniósł 4,2 mld euro i w porównaniu z 2015 roku wzrósł o 1,6%.
Dział: Biznes
Jak mówi Federica Mogherini, ministrowie spraw zagranicznych UE na posiedzeniu w dniu 6 lutego przeanalizują również ukraiński plan działań dotyczący reform.
Dział: Polityka
Strona 1 z 54

 

Praca w Polsce