6% ankietowanych uważa, że Rosja powinna wspierać Ukrainę w konflikcie. 37% uważa natomiast, że Moskwa nie powinna popierać żadnej ze stron.
Dział: Swiat
Większość Ukraińców głosowałaby pozytywnie w czasie referendum w sprawie wejścia Ukrainy do UE (69% głosów) i NATO (56% głosów).
Dział: Ukraina
Prawie połowa ludności Polski nie chce przyjmować uchodźców w swoim kraju, podczas gdy chęć udzielenia schronienia migrantom wyraża tylko 4% ludności.
Dział: Społeczeństwo
14% respondentów uważa, że wystarcza im zarobionych pieniędzy.
Dział: Społeczeństwo
Jedna trzecia ankietowanych przez socjologów Ukraińców uważa się za biednych.
Dział: Społeczeństwo
50% obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej jest optymistycznie nastawiona co do jej przyszłości, 44% jest nastawiona pesymistycznie. Pozostałe sześć procent jest niezdecydowane.
Dział: Społeczeństwo
Brytyjscy socjologowie twierdzą, że wraz ze wzrostem wieku badanych rosła ich podatność na populistyczne pomysły.
Dział: Społeczeństwo
Rządząca w Polsce partia "Prawo i Sprawiedliwość" nadal cieszy się największym zaufaniem wśród obywateli RP.
Dział: Polska
Około 46% Ukraińców chce wejścia Ukrainy do UE, podczas gdy 30% jest przeciwnych zarówno UE, jak i Unii Celnej i uważa, że Ukraina powinna iść niezależną drogą – świadczą o tym dane pochodzące z ogólnoukraińskiego badania przeprowadzonego przez Kijowski Międzynarodowy Instytut Socjologii we wrześniu 2016 roku.
Dział: Społeczeństwo
Około 51% Ukraińców chce wejścia Ukrainy do UE, natomiast 19% respondentów opowiada się za unią celna z Rosją, Białorusią i Kazachstanem.
Dział: Społeczeństwo
Strona 1 z 4

 

Praca w Polsce