Ukraińscy migranci zarobkowi stali się ważnym czynnikiem ekonomicznym w Polsce. W kraju już wielokrotnie powtarzano, że obecnie pracuje tu około miliona Ukraińców (co prawda mylono ich z uchodźcami), a bez ich pracy Polska borykała się z ostrym zahamowaniem tempa wzrostu gospodarczego.
Dział: Polska
Lokalizacja ukraińskiej stacji „Wiernadski” umożliwia prowadzenie unikalnych obserwacji, ponieważ to właśnie w tym rejonie Antarktydy zaobserwowano najszybsze topnienie pokrywy lodowej.
Dział: Ukraina
Instagram w większym stopniu niż inne popularne portale społecznościowe sprawia, że młodzi ludzie czują się przygnębieni i samotni.
Dział: Swiat
Grupa międzynarodowych naukowców i ekspertów w dziedzinie genetyki przeprowadziła w laboratorium w Niemczech szeroko zakrojone badanie genetyczne DNA mieszkańców całej Ukrainy.
Dział: Swiat
Podczas badań cech różnych planet międzynarodowa grupa naukowców doszła do wniosku, że życie, jak się okazuje, jest możliwe nie tylko na Marsie.
Dział: Społeczeństwo
W ramach konferencji Trzy Rewolucje – Portrety Ukrainy przedstawiono nieznane dotychczas dokumenty dotyczące działań KGB w Polsce i w Ukrainie .
Dział: Polska
Członkowie zespołu analitycznego LBM UW zaprezentują wnioski z trzech raportów badawczych.
Dział: Społeczeństwo
Olha Browareć w wieku dwudziestu ośmiu lat została najmłodszą na Ukrainie doktor habilitowaną.
Dział: Społeczeństwo
Dzięki eksperymentowi z rozszyfrowaniem DNA, ludzie zrozumieli szaleństwo wrogości narodowej.
Dział: Społeczeństwo
Archiwiści ze Lwowa i Wrocławia będą razem pracować nad projektem naukowo-badawczym „Alma Mater Leopoliensis. Działalność lwowskiej humanistyki lat 1661-1946”.
Dział: Społeczeństwo
Strona 1 z 4

 

Praca w Polsce