Po okrągłym stole w kijowskim Instytucie Gorszenina, poświęconym polsko-ukraińskim stosunkom, znany polski historyk Łukasz Adamski zgodził się podzielić swoimi wrażeniami z portalem Wschodnik.pl.
Dział: Publicystyka
Polska i Rosja oskarżają Ukrainę o „kult Bandery”, jednak zarzuty te są dziwne.
Dział: Ukraina
W spotkaniu „Światło z ciemności. Ćwiczenia z polsko-ukraińskiej historii” udział wezmą znawcy tematyki wschodniej: dr Łukasz Jasina, dr Piotr Kościński oraz autor książki – Wiesław Romanowski.
Dział: Społeczeństwo
Formuła wzajemnego przebaczenie między Ukrainą i Polską była najwłaściwsza.
Dział: Polityka
Okazją do spotkania z politologiem Jewhenem Magdą stało się dla Wschodnika X Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie, na które został on zaproszony jako prelegent.
Dział: Publicystyka
Oświadczenia lidera rządzącej w Polsce partii „Prawo i Sprawiedliwość” Jarosława Kaczyńskiego na temat kwestii historycznych nigdy nie zostaną zaakceptowane przez ukraińskie społeczeństwo.
Dział: Polityka
środa, 15 luty 2017 10:30

Duch narodu. Ukraińska autorefleksja

Tacy już jesteśmy – taką frazę uwielbiają powtarzać i Polacy i Ukraińcy, by wytłumaczyć sobie i otoczeniu, co dzieje się z ich narodami. Przedstawiciele obu nacji często wyrażają przekonanie, że siedzi w nich coś, co pęta im ręce; coś, co uniemożliwia urządzenie własnego podwórka tak, jak udało się to bardziej gospodarnym i lepiej zorganizowanym „prawdziwym Europejczykom” z Zachodu. Pomimo olbrzymich różnic między oboma państwami, ich mieszkańcy w równym stopniu narzekają na własną nieporadność, uskarżają się na brak siły potrzebnej, by pokonać konsekwencje kolejnych dziejowych nieszczęść, przeklinają swoje własne „piekiełko” – brak narodowej solidarności oraz zaciętą, bezinteresowną zawiść i niechęć wobec tych, którzy powinni być uważani za autorytety.    
Dział: Publicystyka
Stanowisko obecnej polskiej władzy ma na celu podważenie ukraińsko-polskich stosunków.
Dział: Polityka
W kijowskim Instytucie Gorszenina odbył się okrągły stół na temat „Ukraińsko-polskie stosunki: strategiczne partnerstwo czy kłębek sprzeczności?”.
Dział: Polityka
Przystąpienie Ukrainy do Europy nie ma związku z przeszłością.
Dział: Polityka
Strona 1 z 31

 

Praca w Polsce