sobota, 11 listopad 2017 18:16

Komisja Europejska chce ułatwić poruszanie się wojsk po terytorium UE

Komisja Europejska stworzyła mapę drogową, mającą na celu usuwanie barier dla swobodnego transportu jednostek wojskowych i sił w ramach UE.

Czytamy o tym w komunikacie na stronie internetowej KE.

Biorąc pod uwagę szczególny status sił zbrojnych i sprzętu, mobilność wojskowa regulowana jest przez szereg decyzji krajowych i przepisów UE, przez co szybkie przemieszczanie się wojsk staje się coraz trudniejsze.

Przyjęty dokument określa kroki, które należy podjąć w celu usunięcia przeszkód, które uniemożliwiają szybkie przerzucanie sprzętu wojskowego i personelu w UE, w celu ułatwienia i przyspieszenia ich mobilności, aby szybko i skutecznie reagować na kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne.

„Szybkie przemieszczanie się personelu wojskowego i sprzętu utrudniają bariery fizyczne, prawne i normatywne. Tworzy to nieefektywność wydatków publicznych, opóźnienia, awarie i przede wszystkim dużą lukę. Nadszedł czas, aby maksymalnie zwiększyć współpracę cywilną i wojskową, w tym dzięki naszej efektywnej i stabilnej sieci transportowej”, - powiedziała komisarz ds. transportu Violetta Balk.

Do marca 2018 wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Federica Mogherini i Komisja Europejska przedstawią Plan działań na rzecz mobilności wojskowej w celu zatwierdzenia przez państwa członkowskie UE.

Warto nadmienić, że 20 krajów członkowskich UE w przyszłym tygodniu podpisze nowy pakt o obronie w celu współfinansowania projektów i rozwoju możliwości wojskowych.

 

Praca w Polsce