niedziela, 17 grudzień 2017 22:16

Tydzień 11-15 grudnia w gospodarce Ukrainy

Nowa stopa procentowa, ostrzeżenia MFW, dewaluacja hrywny i problemy z inwestycjami.
Dział: Publicystyka
Eksport towarów ukraińskiej produkcji w okresie od stycznia do października bieżącego roku wzrósł o 20,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniósł 35,18 mld dolarów.
Dział: Biznes
Państwowa Służba Geologii i Zasobów Mineralnych Ukrainy udostępniła publiczną mapę zasobów mineralnych Ukrainy, która zawiera informacje o 20 tysiącach złóż i 117 rodzajach kopalin na terenie kraju.
Dział: Ukraina
Firmy i państwa szukają sposobu wykorzystania systemu blockchain nie tylko na rynkach finansowych.
Dział: Biznes
Jest jeszcze za wcześnie, aby prognozować poziom inflacji w przyszłym roku.
Dział: Biznes
Walt Disney powiedział, że kupuje firmę magnata medialnego Ruperta Murdocha 21st Century Fox za 52 mld dolarów.
Dział: Biznes
Po raz pierwszy prywatna firma dokonała importu gazu ziemnego na Ukrainę i ulokowała go na przechowanie w PMG.
Dział: Biznes
Lwowscy audytorzy wykryli straty w wysokości 51,5 mln hrywien na przewozach śmieci, które realizowała firma LKP „Lwiwspeckomuntrans”.
Dział: Biznes
Ukraina przystąpiła do Deklaracji o handlu i rozszerzeniu praw i możliwości kobiet w sferze gospodarczej.
Dział: Ukraina
W przyszłym roku będzie rosnąć popyt wewnętrzny.
Dział: Biznes
Strona 1 z 128

 

Praca w Polsce