Zostanie ona zamontowana na Alei Gwiazd w pobliżu Rady Europy.
Dział: Swiat
W Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy odbyła się druga tura wyborów na przewodniczącego, jednak podobnie jak w pierwszej nie wyłoniono w niej zwycięzcy.
Dział: Polityka
Komisja Europejska wezwała Radę UE do przyjęcia orzeczenia o włączeniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen.
Dział: Swiat
Unia Europejska z zadowoleniem przyjmuje zamiary ukraińskich władz w zakresie zwrócenia się do Rady Europy z prośbą o ekspercką ocenę ustawy „O edukacji” i apeluje, by zrobić to jak najszybciej.
Dział: Swiat
„Po wielu latach ciężkich problemów sytuacja finansowa Grecji poprawiła się”.
Dział: Swiat
Sekretariat Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy poinformował o wizycie w Strasburgu prezydenta Petra Poroszenki, choć formalna procedura zaproszenia nie została zakończona.
Dział: Polityka
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy potwierdziło wystąpienie prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki na jesiennej sesji Zgromadzenia w październiku.
Dział: Polityka
Pięć krajów przyłączyło się do decyzji Rady UE w sprawie odnowienia środków ograniczających nałożonych w odpowiedzi na bezprawną aneksję Krymu i Sewastopola.
Dział: Swiat
Rada UE przedłużyła mandat operacji morsko-wojskowej „Sofia” do dnia 31 grudnia 2018 roku.
Dział: Swiat
Strona 1 z 5

 

Praca w Polsce