Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy zawiadomiło, że w oświadczeniu dotyczącym daty wprowadzenia obowiązkowego przeglądu technicznego pojazdów, które podróżują z Ukrainy do krajów członkowskich UE, został popełniony błąd.
Dział: Ukraina
W tej chwili eksport Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi 44% w strukturze ogólnego eksportu Ukrainy.
Dział: Biznes
Parlamentarzyści Mołdawii, Ukrainy i Gruzji, wchodzących w format Partnerstwa Wschodniego, planują zwrócić się do Parlamentu Europejskiego z żądaniem podjęcia uchwały o ich politycznym wsparciu i o opracowaniu mapy drogowej wstąpienia do Unii Europejskiej.
Dział: Polityka
Szef MSW Niemiec Thomas de Maizière wystąpił z pomysłem sformułowania ogólnych zasad UE dotyczących porządku przyjmowania nielegalnych imigrantów przez kraje członkowskie UE.
Dział: Polityka
Umowę o pełnej i kompleksowej strefie wolnego handlu między Ukrainą i UE należy zaktualizować.
Dział: Ukraina
Jednocześnie 87% Polaków uważa Ukrainę za część Europy.
Dział: Społeczeństwo
W ramach reformy Unii Europejskiej zaproponowano przyjęcie nowych przepisów w zakresie umacniania demokracji.
Dział: Swiat
Decyzja o przyznaniu Ukrainie dodatkowych preferencji handlowych wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 roku, za wyjątkiem kwot taryfowych na zboża.
Dział: Swiat
Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podczas przemówienia w Parlamencie Europejskim zaproponował wprowadzenie euro we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dział: Polityka
Ze względu na opóźnienia w procesie realizacji Umowy o stowarzyszeniu Ukraina straciła miliony euro środków europejskich.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 80

 

Praca w Polsce