Podczas gdy niektórzy Ukraińcy szukają możliwości wyjazdu i otrzymania obywatelstwa w zamożniejszych krajach, cudzoziemcy dla ukraińskiego paszportu są gotowi dosłownie na wszystko. Jak, na przykład, poślubienie w wieku 19 lat emerytki, i to jeszcze „z przymusu”.
Dział: Publicystyka
Najtańsze pokoje na święta w hotelach na zachodzie kraju są już zarezerwowane. Dużą aktywność wykazują Polacy, Niemcy, Izraelczycy i Turcy.
Dział: Ukraina
Ministerstwo Sprawiedliwości zarejestrowało nakaz Funduszu Mienia Państwowego, na mocy którego nierezydenci uzyskują prawo do udziału w wynajmie ukraińskich obiektów własności państwowej.
Dział: Biznes
Polska Straż Graniczna poinformowała, że 11 cudzoziemców, w tym Ukraińcy, zostało zatrzymanych za sprzedaż przemycanych produktów.
Dział: Polska
Obliczanie czasu pobytu cudzoziemców z krajów z bezwizowym trybem wjazdu na Ukrainę odbywa się na przejściach granicznych w trybie automatycznym.
Dział: Ukraina
Administracja USA rozważa możliwość wzmocnienia zakazu wjazdu do USA dla obywateli zagranicznych.
Dział: Polska
Obywatele Rosji będą zobowiązani do wstępnego zgłaszania wizyty.
Dział: Ukraina
Ambasada Ukrainy w Wielkiej Brytanii potępiła przyjazd brytyjskiego sportowca Gary'ego Hunta na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu.
Dział: Ukraina
58 tysięcy obywateli Ukrainy zwróciło się z wnioskami odnośnie legalizacji pobytu w Polsce za pierwsze półrocze 2017 roku.
Dział: Polska
Brytyjski sąd po raz pierwszy uznał obywatela kraju za winnego działalności terrorystycznej w związku z jego udziałem w konflikcie na Donbasie.
Dział: Swiat
Strona 1 z 6

 

Praca w Polsce