Projekty 10 ukraińskich uczelni i 1 organizacji społecznej otrzymają ogółem 400 tysięcy euro z tytułu zwycięstwa w konkursie Programu UE Erasmus +.
Dział: Ukraina
Rząd Łotwy pozbawił absolwentów 9 i 12 klasy prawa do zdawania egzaminów w języku rosyjskim.
Dział: Swiat
Dokumenty do ukraińskich uniwersytetów złożyło około 2100 kandydatów z Donbasu.
Dział: Społeczeństwo
Jesienią zostanie otwarte pierwsze ukraińskie Muzeum Nauki.
Dział: Ukraina
W dwóch miastach Holandii — Rotterdamie i Utrechcie — już we wrześniu mogą zacząć działać ukraińskie szkoły.
Dział: Swiat
Mobilny baner z wizerunkiem Stepana Bandery przywódcy ukraińskich nacjonalistów będzie jeździł po drogach podkarpacia odwiedzając miasta i wsie.
Dział: Polska
Unia Europejska po wprowadzeniu ruchu bezwizowego jest zainteresowana zachęceniem ukraińskiej młodzieży do studiów w ramach programu Erasmus+.
Dział: Swiat
Pomimo trudnej historii oraz pesymistycznych doniesień medialnych relacje między obywatelami Polski a Ukrainy rozwijają się coraz intensywniej. Ludzie poznają się nie poprzez pryzmat uogólnień i stereotypów, ale dzięki osobistym znajomościom. Tę tendencję trzeba wspomagać tak, aby młode pokolenia były wolne od uprzedzeń oraz nieporozumień pozostawionych w spadku przez ciężko doświadczone przez historię, poprzednie generacje.
Dział: Publicystyka
W ramach programu „Polska pomoc rozwojowa 2017-2019” Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości (YEI) dostanie około 50 tys. złotych na organizację III Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej we Lwowie.
Dział: Ukraina
W podręczniku do geografii Rewolucja Godności 2014 roku nazywana jest "zamachem stanu", a aneksja Krymu "zjednoczeniem".
Dział: Swiat
Strona 1 z 10

 

Praca w Polsce