Wzmocnienie pozycji języka ukraińskiego nie powinno odbywać się kosztem języków mniejszości narodowych.
Dział: Ukraina
Od teraz Poznań będzie prowadzić swoją oficjalną stronę internetową w jeszcze w jednym języku – ukraińskim.
Dział: Polska
Pomysł zniesienia cyrylicy na Ukrainie jest omawiany od prawie 400 lat.
Dział: Ukraina
Wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński informuje, że znaleziono porozumienie z Ukrainą w sprawie ukraińskiej ustawy edukacyjnej w części dotyczącej języków mniejszości narodowych.
Dział: Polska
Ukraina porozumiała się z Węgrami w sprawie wspólnej pracy nad mechanizmem realizacji ustawy „O edukacji”.
Dział: Ukraina
Ukraina i Polska opracowują wspólny dokument, w którym potwierdzą przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań dotyczących zapewnienia prawa mniejszości narodowych do nauki w języku ojczystym.
Dział: Polityka
Węgry będą domagać się nałożenia przez Unię Europejską sankcji na Ukrainę w przypadku, gdy ustawa o oświacie nie zostanie odwołana.
Dział: Polityka
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wystąpiło z oświadczeniem, że głównym celem władz ukraińskich jest stworzenie na Ukrainie „monoetnicznego reżimu językowego”.
Dział: Swiat
Prezydent Mołdawii Igor Dodon skrytykował uchwaloną przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawę o szkolnictwie i wezwał Ukrainę do zrewidowania swojej nowej polityki w stosunku do mniejszości narodowych.
Dział: Polityka
We wtorek 5 września Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O edukacji” w nowej wersji.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 3

 

Praca w Polsce