Prezydent Mołdawii Igor Dodon obiecał nie dopuścić do przekształcenia języka mołdawskiego w język rumuński.
Dział: Swiat
Węgry nie zamierzają odrzucać jasnego stanowiska wszystkich członków Unii Europejskiej w sprawie sankcji wobec Rosji, nawet biorąc pod uwagę spór z Ukrainą dotyczący normy językowej w nowej ustawie o oświacie.
Dział: Swiat
Ukraińskie ustawodawstwo jest najbardziej liberalne wśród wszystkich krajów Europy w zakresie praw mniejszości narodowych do otrzymywania wykształcenie w języku ojczystym.
Dział: Ukraina
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wystąpiło z oświadczeniem, że głównym celem władz ukraińskich jest stworzenie na Ukrainie „monoetnicznego reżimu językowego”.
Dział: Swiat
Polska będzie uważnie śledzić proces realizacji ukraińskiej ustawy o szkolnictwie i podejmie wszelkie niezbędne środki, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim.
Dział: Polska
We wtorek 5 września Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O edukacji” w nowej wersji.
Dział: Ukraina
Znajomość języka państwowego to jeden z warunków uzyskania obywatelstwa. Oprócz pewnych wyjątków poziom znajomości musi zostać potwierdzony certyfikatem. O tym, co to za dokument, jak go zdobyć i ile to kosztuje, napisano w materiale portalu yavp.pl.
Dział: Publicystyka
Trzech członków niemieckiego Bundestagu poprosiło kanclerze Angelę Merkel o zrobienie wszystkiego, co tylko można, aby po Brexicie w instytucjach UE używano więcej języka niemieckiego.
Dział: Swiat
Rząd Łotwy pozbawił absolwentów 9 i 12 klasy prawa do zdawania egzaminów w języku rosyjskim.
Dział: Swiat
Popularność nauki języka polskiego wśród Ukraińców systematycznie rośnie. Taką opinię wyraził dla Wschodnik.pl, przewodniczący Związku Polaków na Ukrainie Anton Stefanowicz.
Dział: Społeczeństwo
Strona 1 z 2

 

Praca w Polsce