Wzmocnienie pozycji języka ukraińskiego nie powinno odbywać się kosztem języków mniejszości narodowych.
Dział: Ukraina
Ukraińskie ustawodawstwo jest najbardziej liberalne wśród wszystkich krajów Europy w zakresie praw mniejszości narodowych do otrzymywania wykształcenie w języku ojczystym.
Dział: Ukraina
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji wystąpiło z oświadczeniem, że głównym celem władz ukraińskich jest stworzenie na Ukrainie „monoetnicznego reżimu językowego”.
Dział: Swiat
Prezydent Mołdawii Igor Dodon skrytykował uchwaloną przez Radę Najwyższą Ukrainy ustawę o szkolnictwie i wezwał Ukrainę do zrewidowania swojej nowej polityki w stosunku do mniejszości narodowych.
Dział: Polityka
Polska będzie uważnie śledzić proces realizacji ukraińskiej ustawy o szkolnictwie i podejmie wszelkie niezbędne środki, by zapewnić Polakom na Ukrainie dostęp do nauki w języku polskim.
Dział: Polska
We wtorek 5 września Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę „O edukacji” w nowej wersji.
Dział: Ukraina
Sąd Rejonowy w Przemyślu wydał karę za przeszkadzanie w pochodzie na cześć ukraińskich bohaterów wojennych w Przemyślu w dniu 26 czerwca 2016 roku.
Dział: Polska
Polska chce zawetować potencjalne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej, jeśli nie zostaną rozwiązane kwestie historyczne i kwestie praw mniejszości.
Dział: Polska
Doroczne słowiańskie święto "Noc na Iwana Kupały" związane z letnim przesileniem Słońca organizowane przez przemyski Oddział Związku Ukraińców w Polsce zostało odwołane.
Dział: Społeczeństwo
Najczęściej Ukraińcami nazywają siebie młodzi ludzie w wieku od 18 do 24 lat.
Dział: Społeczeństwo
Strona 1 z 3

 

Praca w Polsce