Właściwe organy dokładnie badają każdy przypadek odmowy przekroczenia granicy.
Dział: Ukraina
Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksandr Turczynow poinformował, że przygotowano już projekt ustawy o dodatkowej kontroli wszystkich chcących uzyskać paszport biometryczny osób, które przybywają z terenów okupowanych.
Dział: Ukraina
Po wprowadzeniu ruchu bezwizowego Ukrainy z Unią Europejską na okupowanych terytoriach Donbasu gwałtownie wzrósł popyt na paszportu, w tym paszportu starego wzoru.
Dział: Ukraina
W ciągu pierwszego tygodnia działania ruchu bezwizowego między Ukrainą i UE skorzystało z niego 18 tysięcy Ukraińców.
Dział: Ukraina
Od początku wprowadzenia trybu bezwizowego przekroczenia granicy odmówiono 17 obywatelom Ukrainy.
Dział: Ukraina
Jak podkreśla Przedsiębiorstwo Państwowe „Dokument”, opublikowano rozporządzenie Gabinetu Ministrów, w którym zaleca się dodatkową identyfikację.
Dział: Ukraina
Rosyjska propaganda stara się ze wszystkich sił przekonać odbiorców, że Europa rzekomo „znieważyła” Ukraińców, upraszczając dla nich procedurę przekroczenie granicy.
Dział: Polska
W Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pogratulowano Ukraińcom rozpoczęcia funkcjonowania ruchu bezwizowego z Unią Europejską, podkreślając, że kraj niezmiennie wspiera eurointegracyjne aspiracje Ukrainy.
Dział: Polityka
Pracownicy służb granicznych Polski i Ukrainy oczekują wzrostu liczby Ukraińców przekraczających granicę z UE w ramach ruchu bezwizowego.
Dział: Polska
Według oficjalnych informacji, opublikowanych na stronie indeksu paszportów, paszport Ukrainy, uprawniający do bezwizowych wizyt w 119 krajach, zajął 30 miejsce w globalnym rankingu „Passport Index”.
Dział: Swiat
Strona 1 z 21

 

Praca w Polsce