W związku z zatrzymanym ukraińskim korespondentem Białoruś ogłosiła persona non grata doradcę ambasady Ukrainy, w odpowiedzi Ukraina uczyniła podobny krok.
Dział: Ukraina
Aresztowanie i bezprawne zatrzymanie w moskiewskim areszcie śledczym korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki jest zastraszaniem dziennikarzy, którzy krytycznie piszą o Rosji, i jest elementem polityki Rosji w destabilizacji Ukrainy.
Dział: Polityka
Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich (SDP) wyraziło protest przeciwko przedłużeniu aresztu w Moskwie korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki i wezwało rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia ukraińskiego dziennikarza.
Dział: Polska
Nielegalnie zatrzymany w Rosji korespondent Ukrinformu Roman Suszczenko przekazał swojemu adwokatowi Markowi Feyginowi list do prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
Dział: Swiat
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) wezwało rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki, podkreślając, że jego przetrzymywanie w areszcie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i normami europejskimi.
Dział: Polska
Mark Feygin, adwokat bezprawnie zatrzymanego w Rosji korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki, poinformował, że posiedzenie sądu w sprawie przedłużenia okresu tymczasowego aresztu jego podopiecznego odbędzie się 26 kwietnia.
Dział: Swiat
Parlamentarzyści Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz deputowani Rady Najwyższej Ukrainy, wymagają od Rosji uwolnienia aresztowanego dziennikarza Romana Suszczenki oraz innych więźniów politycznych.
Dział: Polityka
Moskiewski Sąd Miejski 14 lutego oddalił zażalenie adwokata Marka Fejgina na przedłużenie aresztu Romana Suszczenki, bezprawnie przetrzymywanego w areszcie w Rosji.
Dział: Swiat
Wczoraj w stolicy Ukrainy odbyła się prezentacja filmu "Więźniowie Kremla" oraz wystawa fotograficzna poświęcona aresztowanemu w Rosji ukraińskiemu dziennikarzowi Romanowi Suszczence.
Dział: Ukraina
Los dziennikarza Ukrinformu Romana Suszczenki, bezprawnie aresztowanego w Moskwie, rozstrzygnie się w wyniku negocjacji politycznych.
Dział: Polityka
Strona 1 z 3

 

Praca w Polsce