Nielegalnie zatrzymany w Rosji korespondent Ukrinformu Roman Suszczenko przekazał swojemu adwokatowi Markowi Feyginowi list do prezydenta Francji Emmanuela Macrona.
Dział: Swiat
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) wezwało rosyjskie władze do natychmiastowego uwolnienia korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki, podkreślając, że jego przetrzymywanie w areszcie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym i normami europejskimi.
Dział: Polska
Mark Feygin, adwokat bezprawnie zatrzymanego w Rosji korespondenta Ukrinformu Romana Suszczenki, poinformował, że posiedzenie sądu w sprawie przedłużenia okresu tymczasowego aresztu jego podopiecznego odbędzie się 26 kwietnia.
Dział: Swiat
Parlamentarzyści Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz deputowani Rady Najwyższej Ukrainy, wymagają od Rosji uwolnienia aresztowanego dziennikarza Romana Suszczenki oraz innych więźniów politycznych.
Dział: Polityka
Moskiewski Sąd Miejski 14 lutego oddalił zażalenie adwokata Marka Fejgina na przedłużenie aresztu Romana Suszczenki, bezprawnie przetrzymywanego w areszcie w Rosji.
Dział: Swiat
Wczoraj w stolicy Ukrainy odbyła się prezentacja filmu "Więźniowie Kremla" oraz wystawa fotograficzna poświęcona aresztowanemu w Rosji ukraińskiemu dziennikarzowi Romanowi Suszczence.
Dział: Ukraina
Los dziennikarza Ukrinformu Romana Suszczenki, bezprawnie aresztowanego w Moskwie, rozstrzygnie się w wyniku negocjacji politycznych.
Dział: Polityka
Zarząd Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wezwał władze Federacji Rosyjskiej do anulacji oskarżenia przeciwko ukraińskiemu dziennikarzowi Romanowi Suszczence oraz podjęcia działań mających na celu jego natychmiastowe uwolnienie.
Dział: Polska
Ukraińskiemu dziennikarzowi bezprawnie przetrzymywanemu w moskiewskim areszcie nie zezwolono na spotkanie z żoną.
Dział: Swiat
Adwokat Mark Fejgin jest przekonany, że sprawa ukraińskiego dziennikarza Romana Suszczenki zakończy się wymianą na osobę pociągniętą do odpowiedzialności karnej na Ukrainie.
Dział: Swiat
Strona 1 z 2

 

Praca w Polsce