piątek, 19 maj 2017 13:43

Parlament Ukrainy zajmie się statusem Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego

Rada Najwyższa powraca do pomysłu zapobiegania propagowania interesów rosyjskich przez cerkiew podporządkowaną Moskwie.

Sprawa nie jest łatwa, dlatego projekty ustaw uderzające bezpośrednio w Kościół Prawosławny będący częścią Patriarchatu Moskiewskiego czekają już na zakończenie ścieżki legislacyjnej od roku. Chodzi o konflikt pomiędzy Patriarchatem Moskiewskim i Kijowskim o zwierzchnictwo nad kościołem na Ukrainie. Do tego dochodzi rola i postawa cerkwi podległej Moskwie podczas zajęcia Krymu, jak i jej działalność na terenach zajętych przez separatystów. Gdy idzie o sprawy religii, trudno o dobry czas i właściwe okoliczności na wprowadzenie zmian. W pracach Rady Najwyższej widać ostatnio chęć radykalnego odcięcia się od wpływów rosyjskich, zablokowanie dostępów do sieci i portali społecznościowych popularnych w Rosji to jeden z symptomów tych działań.

Rada Najwyższa zajmie się wkrótce dwoma ustawami. Pierwsza zobowiązuje kościoły działające na Ukrainie do ponownej rejestracji w zakresie funkcjonowania i administracji. Każdy kościół będzie zobowiązany do potwierdzenia zasady przestrzegania suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy i jej prawa. Zapewnić musi również o poszanowaniu innych kościołów i związków religijnych. Jeśli dany kościół przejdzie wspomniane etapy weryfikacji, to wówczas w ciągu trzech miesięcy musi zawrzeć umowę z władzami państwowymi. Kościół legalnie działający na nowych prawach, powinien w przyszłości współpracować z administracją publiczną, przede wszystkim w zakresie zapraszania gości z zagranicy do pracy i to zarówno duszpasterskiej jak i do innych czynności. Sprawą istotną jest też zakaz współpracy z jak to określono nielegalnymi grupami zbrojnymi, czyli na przykład separatystami. Druga ustawa jest wynikiem obaw władz państwowych o reakcje wiernych na wprowadzane zmiany. Projekt w tym przypadku przewiduje serię spotkań informacyjnych, aby nie dopuścić do zmiany przynależności przez poszczególne wspólnoty religijne.


Zbigniew Wolski

Od Redakcji:

Jak poinformował zastępca szefa frakcji "Blok Petra Poroszenki" Ołeksji Honczarenko, Rada Najwyższa Ukrainy nie rozpatrywała projekty ustaw o organizacjach religijnych nr 4128 i nr 4511 na plenarnym posiedzeniu w dniu 18 maja.

W tym samym czasie, około 1,5 tysiąca zwolenników Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego stojąc pod Radą Najwyższą prowadziło modlitwy przeciwko przyjęciu wspomnianych ustaw.

 

foto: Fot.: wikiwand.com/pl/Cyryl_I_(patriarcha_Moskwy)

 

Praca w Polsce