W wyniku niedzielnego ostrzału Krasnohoriwki odłamki zraniły kilku cywilów.
Dział: Ukraina
Na poligonie sił rosyjsko-terrorystycznych w okolicach miasta Torećk (obwód doniecki) trwają ćwiczenia taktyczne na poziomie batalionowym.
Dział: Ukraina
Żołnierze ze strefy ATO, w artystyczny sposób wyrazili swoje poglądy licząc na zwrócenie na siebie uwagi.
Dział: Społeczeństwo
Na spotkaniu trójstronnej grupy kontaktowej w Mińsku Ukraina przedstawi konkretne propozycje w sprawie uwolnienia zakładników.
Dział: Ukraina
W strefie ATO na terenach Donbasu, na szeregu odcinków linii frontu spostrzega się wzrost aktywności mobilnych grup ogniowych wojsk rosyjsko-terrorystycznych.
Dział: Ukraina
Czeczenka z sił ATO oceniła gotowość armii ukraińskiej do ataku Rosji na pełną skalę.
Dział: Ukraina
Na Donbasie wzdłuż linii frontu pojawił się nowy odcinek z wysokim poziomem aktywności wojsk rosyjsko-terrorystycznych.
Dział: Ukraina
W siedzibie Ukrinformu podpisano umowę o utworzeniu pierwszego na Ukrainie Ogólnoukraińskiego Centrum Rehabilitacji Psychologicznej i Fizyczno-Sportowej Uczestników ATO na bazie Przedsiębiorstwa Komunalnego „Klub Sportowy »Wysznewe«”.
Dział: Społeczeństwo
W dniu 16 maja w Domu Dziennikarza na ul. Foksal w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wernisażu „Promka” korespondenta wojennego Ołesia Kromplasa.
Dział: Społeczeństwo
Nie dożyli prawdziwego Dnia Zwycięstwa. Ukraińskiego Zwycięstwa w ukraińskiej wojnie wyzwoleńczej.
Dział: Publicystyka
Strona 1 z 69

 

Praca w Polsce