Pierwszy kosmonauta niepodległej Ukrainy, Bohater Ukrainy Łeonid Kadeniuk rozpoczyna zbieranie podpisów astronautów z całego świata pod apelem do ONZ dotyczącym konieczności uchwalenia Ekologicznej Konstytucji Ziemi.
Dział: Ukraina
Wzmocnienie pozycji języka ukraińskiego nie powinno odbywać się kosztem języków mniejszości narodowych.
Dział: Ukraina
Zaktualizowane dane zostały opublikowane w raporcie Misji Monitoringowej ONZ na temat sytuacji praw człowieka na Ukrainie.
Dział: Ukraina
Sytuacja na Półwyspie Koreańskim jest najbardziej niebezpieczna na świecie i może zostać rozwiązana tylko drogą dyplomatyczną.
Dział: Swiat
Sama Afryka traci 14 mld dolarów rocznie w postaci wpływów podatkowych.
Dział: Swiat
Światowy Program Żywnościowy (WFP), który jest jednostką organizacyjną ONZ, wstrzymuje pomoc dla mieszkańców Wschodniej Ukrainy.
Dział: Ukraina
Projekt uchwały następnie rozpatrzy bezpośrednio Zgromadzenie Ogólne ONZ.
Dział: Swiat
Na Ukrainie mieszka ponad 35 tys. osób nieposiadających obywatelstwa lub ryzykujących jego utratę.
Dział: Ukraina
Ja Song-nam obarczył również Waszyngton odpowiedzialnością na zaostrzenie się sytuacji na Półwyspie Koreańskim
Dział: Swiat
Wysyłanie rosyjskich konwojów na Donbas jest dowodem uczestnictwa Rosji w konflikcie.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 14

 

Praca w Polsce