W przeddzień nowego „zawieszenia broni”, które powinno obowiązywać od 20 lutego, wojska rosyjsko-terrorystyczne na terenach Donbasu po krótkim okresie „obniżenia eskalacji” konfliktu ponownie demonstrują nagły wzrost aktywności.
Dział: Ukraina
Rosyjskie wojska okupacyjne nadal prowadzą ostrzały na całej linii rozgraniczającej.
Dział: Ukraina
W strefie przeprowadzenia ATO na terenach Donbasu nie zmniejsza się intensywność i częstotliwość przeprowadzanych ostrzałów przez wojska rosyjsko-terrorystyczne.
Dział: Ukraina
Rosyjski pisarz Zachar Prilepin objął stanowisko zastępcy dowódcy batalionu sił specjalnych bojówkarzy oddzielnych rejonów obwodu donieckiego.
Dział: Swiat
Siły rosyjsko-terrorystyczne kontynuują prowadzenie intensywnych ostrzałów pozycji wojsk ukraińskich oraz miejscowości leżących nieopodal linii rozgraniczenia.
Dział: Ukraina
Pomieszczenie, w którym znajdował się Michaił Tołstych, zaatakowano miotaczem ognia.
Dział: Ukraina
W okresie od dnia 30 stycznia po 6 lutego w okolicach miasta Awdijiwka, wiosek Kamjanka i Opytne oraz kopalni „Butiwka” wojska rosyjsko-terrorystyczne wystrzeliły w trakcie ostrzałów około 7, 5 tysiąca pocisków artyleryjskich i moździerzowych.
Dział: Ukraina
W okolicach miasta Awdijiwka wojska rosyjsko-terrorystyczne nadal kontynuowały prowadzenie ostrzałów, wykorzystując przy tym działa o kalibrze 122 i 152 mm, wyrzutnie wieloprowadnicowe RSZO BM-21 „Grad”, ostrzeliwując również obszary z zabudową mieszkalną.
Dział: Ukraina
W ciągu doby na Donbasie wojska rosyjsko-separatystyczne kontynuowały prowadzenie prób wyparcia oddziałów Sił Zbrojnych Ukrainy w okolicach miasta Awdijiwka, węzła drogowego w Jasynuwatej i Urzędu Skarbowego.
Dział: Ukraina
Pod Awdijiwką raniono siedmiu bojówkarzy, a w okolicy miejscowości Sachanka – ponad dziesięciu.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 8

 

Praca w Polsce