Ukraina porozumiała się z Węgrami w sprawie wspólnej pracy nad mechanizmem realizacji ustawy „O edukacji”.
Dział: Ukraina
Rosji nie są potrzebne konflikty na jej granicy, dlatego Moskwa jest gotowa powrócić do dialogu z Ukrainą.
Dział: Polityka
Szef polskiego MSZ zaznaczył, że Polska nie uważa ukraińskiej ustawy edukacyjnej za duży problem i nie zamierza dołączać do emocjonalnych oświadczeń Węgier.
Dział: Polska
Ukraina i Polska opracowują wspólny dokument, w którym potwierdzą przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań dotyczących zapewnienia prawa mniejszości narodowych do nauki w języku ojczystym.
Dział: Polityka
Warszawa opowiada się przeciwko rewizji Umowy o stowarzyszeniu Ukrainy z UE i zachęca Kijów i Budapeszt do rozwiązania problemu językowego w drodze dialogu.
Dział: Polska
Polska nadal prowadzi konsultacje ze stroną ukraińską w sprawie ustawy „O edukacji”, a swoje zdanie zaprezentuje po spotkaniu dwóch ministrów edukacji.
Dział: Polska
Na podstawie wyników terminowej debaty w sprawie ustawy o edukacji ZPRE podjęło decyzję z zaleceniami dla Ukrainy.
Dział: Swiat
Węgry będą domagać się nałożenia przez Unię Europejską sankcji na Ukrainę w przypadku, gdy ustawa o oświacie nie zostanie odwołana.
Dział: Polityka
Taki system działa już w Polsce.
Dział: Ukraina
Komitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE) ds. Kultury wskazał referenta, który przygotuje projekt uchwały dotyczącej normy językowej ustawy edukacyjnej.
Dział: Polityka
Strona 1 z 14

 

Praca w Polsce