Ukraina jest jednym z sześciu krajów spoza Unii Europejskiej, z którym Polska podpisała odpowiednią umowę o zabezpieczeniu społecznym.
Dział: Polska
Za dziesięć lat „nowi” ukraińscy emeryci będą otrzymywać średnio 6040 hrywien emerytury.
Dział: Ukraina
Zaproponowana przez rząd reforma systemu emerytalnego została zaprojektowana w ścisłej współpracy z MFW, ustanawia „elastyczny wiek emerytalny” i przewiduje bardziej przejrzystą i sprawiedliwą formułę naliczania emerytur.
Dział: Ukraina
Prezydent Ukrainy wniósł kilka poprawek do reformy.
Dział: Ukraina
Zniesienie podatku od emerytury dla pracujących emerytów i rencistów, które zaplanowano w ramach reformy systemu emerytalnego, obejmie pół miliona ukraińskich obywateli.
Dział: Ukraina
Średnia emerytura na Ukrainie wynosi 1800 hrywien. „Uprzywilejowani” emeryci dostają kilkakrotnie więcej.
Dział: Ukraina
Po przeprowadzeniu reformy emerytalnej Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy spodziewa się wzrostu liczby płatników składki na ubezpieczenie społeczne o 8 mln osób.
Dział: Ukraina
Funduszowi nie odpowiadało między innymi „uwspółcześnienie” emerytur na stałe.
Dział: Ukraina
Piąta transza zostanie przyznana, kiedy Rada Najwyższa przegłosuje te ustawy.
Dział: Ukraina
Jak mówi premier Ukrainy, takie zwiększenie emerytury spowoduje co najmniej potrojenie deficytu Funduszu Emerytalnego.
Dział: Polityka
Strona 1 z 5

 

Praca w Polsce