Komitet Rady Europy ds. Zapobiegania Torturom jest zaniepokojony przypadkami złego traktowania ukraińskich więźniów przez policję.
Dział: Ukraina
Patrole samochodowe będą pracować na 1200 kilometrów dróg Ukrainy.
Dział: Ukraina
Rano 13 maja na Placu Wyzwolenia w Krzywym Rogu doszło do wypadku z udziałem trzech załóg patrolu policji.
Dział: Ukraina
W Krakowie dotkliwie pobito młodego Ukraińca gdyż … źle rzucał piłką do kosza.
Dział: Polska
Wszystkie jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zaczęły działać we wzmocnionym trybie pełnienia służby.
Dział: Ukraina
Szef Policji Narodowej Ukrainy Serhij Kniaziew i szef Głównego Zarządu Policji Narodowej w obwodzie donieckim Wjaczesław Aborśkin spotkali się z szefem polskiej policji Jarosławem Szymczykiem i omówili z nim kwestie promowania w Polsce rozwoju ukraińskiego systemu egzekwowania prawa.
Dział: Ukraina
Od początku roku stołeczna policja skonfiskowała wśród pasażerów metra 81 detonatorów, 54 ładunki z trotylem, 645 nabojów, 7 granatów, pistolet, proch, granaty dymne i broń białą.
Dział: Ukraina
Maszyna o nazwie „Bozena Riot” powstała, aby rozpędzać uczestników ulicznych zamieszek.
Dział: Swiat
Personel policji zwraca się do prezydenta Ukrainy, przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy i prokuratora generalnego z prośbą o pozbawienie ludowego deputowanego Wołodymyra Parasiuka immunitetu.
Dział: Ukraina
12 marca w pobliżu miasta Mościska w obwodzie lwowskim policja zatrzymała grupę osób, które zamierzały zablokować drogę do miejscowości Szeginie i przeprowadzić wiec poparcia Polaków na Ukrainie.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 12

 

Praca w Polsce