Polska nie chce otwierać nowych przejść granicznych na granicy z Ukrainą, dopóki Ukraina nie ustali trybu pracy już istniejących.
Dział: Polska
Przez zwłokę strony ukraińskiej nowe przejście graniczne na granicy z Polską może zostać zbudowane bez pieszego terminalu.
Dział: Polska
Uproszczona procedura przejścia kontroli granicznej stosowana na zagranicznych trasach pociągów Intercity", może być zmieniona z powodu sytuacji zaistniałej w pociągu "Przemyśl-Kijów" w związku z Saakaszwili.
Dział: Ukraina
Sześć osób wróciło na przejście graniczne i przeszło odprawę celną.
Dział: Ukraina
Do polskiego MSZ został wezwany ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia w celu złożenia wyjaśnień w sprawie Saakaszwilego.
Dział: Polska
Państwowa Straż Graniczna Ukrainy zamierza zwrócić się do prokuratury w związku z nielegalnym przekroczeniem polsko-ukraińskiej granicy Micheila Saakaszwilego i grupy towarzyszących mu osób.
Dział: Ukraina
Polityk został przeciągnięty przez rozentuzjazmowany tłum na przejściu Medyka-Szeginie.
Dział: Ukraina
Dzisiaj w południe Micheil Saakaszwili pomimo zakazu zamierza przekroczyć granicę polsko-ukraińską. Witać go będą zwolennicy, przeciwnicy, politycy oraz wrogo nastawieni tituszki i pogranicznicy.
Dział: Polityka
Przejście graniczne „Krakowiec” na granicy Ukrainy z Polską, przez które lider partii „Ruch Nowych Sił" Micheil Saakaszwili zamierza wjechać na Ukrainę, zostało ogrodzone drutem kolczastym.
Dział: Ukraina
Polska i Ukraina powinny zaplanować na następny rok i przeznaczyć środki budżetowe dla zagospodarowania nowych przejść na wspólnej granicy.
Dział: Polityka
Strona 1 z 26

 

Praca w Polsce