Zagraniczni goście Eurowizji 2017 na lotniskach i podczas przekraczania granicy państwowej otrzymają ulotki informacyjne, poprzez które będą uświadamiani o niedozwolonych działaniach na terenie Ukrainy.
Dział: Społeczeństwo
Na polskim przejściu granicznym Medyka polscy strażnicy graniczni pobili ukraińską rodzinę.
Dział: Polska
Partię leków na ukraińsko-polskiej granicy znaleźli funkcjonariusze Lwowskiego Oddziału Granicznego wraz z celnikami.
Dział: Ukraina
Województwo podkarpackie ogłosiło przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania samochodowego przejścia granicznego Malhowice - Niżankowice na granicy z Ukrainą.
Dział: Polska
Dwie obywatelki Ukrainy próbowały wwieźć do Polski przez przejście graniczne „Jagodzin – Dorohusk” sześciolufową armatę morską AK-630 o kalibrze 33 mm, podając ją za element hydrauliczny.
Dział: Polska
Od 7 kwietnia przedstawiciele służb granicznych na granicach zewnętrznych UE wprowadzają nowe zasady identyfikacji i przekraczania granic z wykorzystaniem odpowiednich baz danych.
Dział: Ukraina
Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek starannego sprawdzenia każdego człowieka, który wjeżdża na terytorium Schengen lub który tę strefę opuszcza.
Dział: Polska
Aby przewieźć przemycane papierosy przez granicę państwową, przestępcy zakamuflowali je pod postacią brykietów węgla drzewnego.
Dział: Ukraina
Pracownicy Państwowej Służby Granicznej Ukrainy w obwodzie wołyńskim zabezpieczyli ponad 13 kg bursztynu podczas próby wywiezienia go do Polski.
Dział: Ukraina
Strona 1 z 22

 

Praca w Polsce